Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unei/unui specialiste/specialist comunicare (part-time)Articol adaugat de: Olga Morarenco

Despre organizație:

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

În perioada iulie 2022 –iunie 2023, Centrul de Drept al Femeilor implementează Proiectul ,,Răspunsul la criza refugiaților din Ucraina" susținut financiar de CARE prin SERA ROMANIA.

Obiectiv:

Selectarea unei/unui  (unui) specialiste/specialist comunicare pentru promovarea activităților în cadrul Proiectului, inlcusiv va fi responsabil/ă de implementarea instrumentelor de comunicare viabilă și în concordanță cu planul de activități al proiectului, care ar asigura transparență, vizibilitate și mesaje de abilitare a actorilor ce oferă asistență umanitară și persoanele benficiare de asistență umanitară.

Responsabilități:

Elaborarea unei viziuni online și offline de promovarea a proiectului și activităților din cadrul acestuia;

Administrarea paginilor/grupurilor proiectului și actualizarea informațiilor în cadrul acestora;

Elaborarea/Scrierea articolelor și a materialelor pentru presă și publicul larg;  promovarea proiectului, organizației și a partenerilor în mediul online/offline;

Elaborarea materialelor promoţionale la necesitate;

Conceptualizarea și organizarea diverselor evenimente de promovare a produselor și serviciilor în vederea susținerii viziunii de comunicare;

Colaborarea cu agenți sociali, companii de comunicare, fact-shheturi grafice, presă, etc.;

Cooperarea cu ceilalți/celelalte membre ale echipei de implementare, organizarea ședințelor de lucru a echipei de implementare;

Comunicarea cu partenerii proiectului, coordonatorii locali și  actorii relevanți contextului;

Efectuarea vizitelor în teritoriu  pentru promovarea activităților locale;

Elaborarea raportului final privind realizarea vizunii de comunicare a Proiectului.

Cerințe față de aplicanți:

 Insitruiri formale și non-formale în domeniile de comunicare, PR, social și domenii conexe;

 Experienţă de lucru de minim 2 ani în sectorul public, organizaţii internaționale sau non-guvernamentale;

Experiență în domeniul comunicării, crearea de strategii de comunicare viabile;

Cunoștințe despre principiile și regulile de administrare și menținere a conturilor de social media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube);

Experiența în scrierea diverselor tipuri de materiale (invitații, articole, flyere etc.);

Cunoștințe de utilizare a programelor de creare și editare digitală a imaginilor; – experiență de colaborare cu organizații locale, grupuri comunitare;

Experiența anterioară de voluntariat sau activități de comunicare ce țin de criza refugiaților/conflicte, va constitui un avantaj;

Cunoaşterea limbilor română, rusă și engleză;

Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă, de colectare, analiză și formulare a concluziilor, de prioritizare și realizare a mai multor activități simultan, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale;

Flexibilitate de a acorda sprijin echipei de proiect pentru deplasări sau evenimente în teren;

   

Dosarul de aplicare va include:

 CV-ul;

 Scrisoarea de intenție.

Aspecte organizaționale:

Specialistul/specialista va lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare de 50% pînă în iunie 2023.

Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul R.Moldova, inclusiv în zilele de sîmbătă și duminică.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 11 noiembrie  2022, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs comunicator/proiect criza refugiaților” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

telegram