Termen extins: Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică, asistență socială și abilitare economică.

În august 2023, CDF a demarat implementarea proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și refugiaților în Moldova”, cu susținerea financiară a Fondului pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF).

Obiectivul proiectului este crearea un mediu pozitiv și durabil pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor, prin construirea de comunități incluzive și prin implicarea în egală măsură a femeilor și bărbaților în identificarea necesităților locale din comunități și oferirea de soluții viabile prin cooperare cu autoritățile locale.

Rezultate scontate:

  • Îmbunătățirea capacităților femeilor și bărbaților de a participa în comun la promovarea egalității de gen și a împuternicirii economice a femeilor în comunitățile locale.
  • Consolidarea capacităților femeilor și bărbaților de a participa în comun la elaborarea inițiativelor bazate pe egalitatea de gen.
  • Promovarea unei cooperări sporite între bărbați și femei în implementarea comună a proiectelor de promovare a egalității de gen.

Perioada de implementare1 august 2023 – 31 iulie 2025

Acoperirea geografică: Proiectul va fi implementat în 10 raioane: Orhei, Soroca, Glodeni, Căușeni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Criuleni, Cimișlia, Dondușeni și Florești.

În acest context, CDF lansează un concurs deschis pentru selectarea a 15 femei (inclusiv 5 femei refugiate din Ucraina) și 15 bărbați din raioanele Orhei, Soroca, Glodeni, Căușeni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Criuleni, Cimișlia, Dondușeni și Florești – minim câte 2 persoane din fiecare raion, pentru a participa la activitățile proiectului.

Persoanele selectate vor urma un program de instruire și mentorat, după care vor deveni eligibile pentru a primi granturi în valoare de 10.000 dolari SUA pentru implementarea inițiativelor locale în domeniul promovării egalității de gen.

Programul de instruire va include ateliere de lucru cu privire la egalitatea de gen, comunicarea non-violentă, identificarea necesităților comunității locale, cooperarea cu autoritățile publice locale, scrierea de proiecte și fundraising, management de proiecte etc. Programul va include și organizarea a 10 mese rotunde cu autoritățile publice locale cu privire la problemele identificate în comunitate.

După încheierea programului de consolidare a capacităților, persoanele instruite vor fi invitate să se asocieze per raioane în echipe, formate din 1 bărbat și 1 femeie, și să elaboreze propuneri de proiecte care vor răspunde unei probleme legate de egalitatea de gen, discriminare, violența în familie etc., identificată în raionul lor. În final, vor fi selectate 10 proiecte, care vor beneficia de un program de mentorat și vor fi finanțate prin granturi a câte 10.000 dolari SUA.

Cine poate participa la proiect:

  • Femei și bărbați, cetățeni ai Republicii Moldova, cu vârsta 18+, rezidenți în unul din următoarele raioane: Orhei, Soroca, Glodeni, Căușeni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Criuleni, Cimișlia, Dondușeni și Florești;
  • Femei refugiate, rezidente în unul din cele 10 raioane menționate mai sus;
  • Persoane care dispun de calități de lider, aptitudini de comunicare și stabilire de parteneriate;
  • Experienţa anterioară în domeniul apărării drepturilor omului, promovării egalității de gen, soluţionarea problemelor importante pentru comunitatea locală, implementarea de proiecte la nivel local, colaborarea cu autoritățile publice locale reprezintă un avantaj.

Procedura de aplicare:

Înregistrarea la concurs se va face prin completarea formularului online disponibil pe linkul: https://forms.gle/k7c2L5LnQMQYAcfy5

Termenul limită de completare a formularului este 8 octombrie 2023.  

Informații suplimentare pot fi solicitate în scris la email-ul: concurs@cdf.md.

Aspecte financiare:

Proiectul va acoperi toate cheltuielile legate de participarea la activităţile organizate în cadrul acestuia, inclusiv cheltuielile de transport, mesele și cazarea în timpul activităților de instruire.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane și politica de prevenire a exploatării și abuzului sexual a Centrului de Drept al Femeilor, fără a discrimina candidații/-ele pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.