ToR - Expert în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (MMPS)Termeni de referință

pentru poziția de expert în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (1.6.2)

 

Poziția – expert în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

 Tipul contractului - prestări servicii. Remunerare – 30 000 lei (brut).

Perioada  – septembrie 2022 - septembrie 2023.

 Locația – Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

 

Scop: angajarea unui expert pentru susținerea activităților MMPS în elaborarea și promovarea politicilor în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, inclusiv prin realizarea prevederilor Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021, Programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026, Planului de activitate a Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2022 și acordarea asistenței în vederea implementării  Memorandumului de Înțelegere MMPS - UNICEF (2022) cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale, precum și Planul de acțiuni al MMPS și UNICEF pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2023.

Atribuții:

 • analiza cadrului normativ și elaborare proiectelor de acte normative, documentelor de politică publică în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, al prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie, reabilitării victimelor infracțiunilor, inclusiv a standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale specializate adresate victimelor infracțiunilor, agresorilor familiali, precum și prezentarea propunerilor de perfecționare a legislației în vigoare în domeniul dat;
 • elaborarea rapoartelor, informațiilor periodice privind Planul de activitate al Ministerului, Planul de acțiuni al Guvernului, Planul regional de răspuns la criza refugiaților din Ucraina, Planul național de acțiune pentru drepturile omului (2018-2022), pe segmentul de responsabilitate a subdiviziunii de profil din cadrul MMPS;
 • acordarea asistenței informaționale și metodologice unităților gender din cadrul autorităților publice centrale și coordonarea Grupurilor coordonatoare gender;
 • monitorizarea politicilor publice și actelor normative în domeniul de activitate al subdiviziunii de profil din cadrul MMPS;
 • acordarea suportului la organizarea după caz participarea la conferințe, ședințe, seminare, evenimente pe domeniile de competență a Direcției;
 • asigurarea secretariatului pentru grupurile de lucru create pe domeniile de competență a Direcției;
 • realizarea activităților cu caracter operational, precum acordarea suportului la examinarea documentelor, adresărilor, petițiilor, întocmirea rapoartelor și notelor informative;
 • după caz, oferirea interviurilor, participarea la emisiuni radio și TV în cadrul cărora se prezintă și se dezbat subiecte ce tin de competența direcției.

Responsabilități:

 • Exercitarea atribuţiilor în strictă conformitate cu cerințele poziției de expert și cadrul normativ;
 • Organizarea raţională a activităţilor sale conform priorităților direcţiei de profil din cadrul MMPS;
 • Asigurarea calității materialelor/actelor elaborate şi prezentarea lor în termenele solicitate;

Cerinţe faţă de expert:

 

Deține cetățenia Republicii Moldova.

 

Studii: superioare complete în domeniul dreptului, științelor sociale, administrației publice și alte domenii conexe.

Experienţă profesională: minim 3 ani în domeniul egalității de gen (avantaj), dreptului, științelor sociale, administrației publice și alte domenii conexe.

Cunoştinţe:

 • cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniul asigurării egalității de șanse între femei și bărbați, prevenirii și combaterii violenței în familie;
 • cunoașterea procedurilor de elaborarea a actelor normative;
 • cunoașterea avansată a limbii române, limbii ruse și la nivel conversațional a limbii engleze (avantaj).

 

Abilități: de planificare și implementare eficientă a activităților (organizare, coordonare, monitorizare, evaluare și control), analiză și sinteză, comunicare și facilitare, lucru în echipă, de operare a programelor informaționale.

Depunerea dosarului:

 • Termenul limită de depunere a actelor este 13 noiembrie 2022, inclusiv.
 • Dosarului complet va conține Curriculum Vitae (CV), scrisoare de intenție, copie buletin de identitate, 2-3 referințe privind angajatorii/coordonatorii precedenți (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail actual).
 • Dosarele complete (cu mențiunea - Expert 1.6.2) se vor depune personal sau prin email la Ministerul Muncii și Protecției Sociale (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir. 127), email: martin@social.gov.md, andrei.leu@social.gov.md și lilia.pascal@social.gov.md.
 • Doar candidații selectați vor fi contactați și invitați la interviu.

Articol adaugat de: social gov md

telegram