Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui/unei Asistent/ă suport pentru refugiațiArticol adaugat de: Olga Morarenco

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor" (în continuare - CDF) anunță concurs pentru poziția de Asistent/ă suport pentru refugiați în contextul realizării activităților ca răspuns la criza refugiaților implementate de CDF cu suportul OXFAM International.

Durata contractului: 5 luni

Sarcinile de bază:

 • Să acordare sprijinul necesar în exercitarea activităţii echipei de implementare a proiectului;
 • Să completeze și prezinte solicitările de suport pentru protecție (atît sub forma materială cît și financiară) per fiecare refugiat care va beneficia de acest suport din cadrul proiectului;
 • Să completeze și actualizeze registrul necesar al refugiaților care vor primi suport în cadrul proiectului;
 • Să asigure menținerea în ordine a dosarelor individuale fizice și electronice referitoare la suportul material și financiar al refugiaților;
 • Să mențină comunicarea cu managerii de caz din echipele mobile multidisciplinare și comisia de evaluare a cazurilor înaintate pentru suport material și financiar;
 • Să monitorizeze cazul de comun cu responsabilii de caz din echipele mobile multidisciplinare;
 • Să se implice în referirea cazurilor de urgență către alte servicii specializate;
 • Să se implice în aranjamente logistice legate de procurări de pachete sau alte necesități de iarnă cît și implicarea în distribuirea lor;
 • Participarea la ședințele de lucru ale organizației.
 • Să se implice în procesul de raportare narativă și/sau financiară către donator.

Cerințe față de candidată/candidat:

 • Studii medii sau profesionale în domeniul economic, administrativ sau social
 • Experienţă de lucru în organizaţii non-guvernamentale;
 • Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și asistență umanitară;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă și engleză, va constitui un avantaj;
 • Abilități avansate de lucru la calculator, inclusiv în google drive și tabele excel;
 • Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de colectare, analiză a documentelor.

 

 

 

 

Condiții de muncă:

Orar zilnic de muncă - 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-18:00, de luni până vineri.

Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul R.Moldova, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

  Dosarul candidatului va include:

 • Scrisoare de intenție
 • Curriculum vitae

Dosarele vor fi expediate până pe 06 Noiembrie 2022, ora 24:00 la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare asistent/ă de proiect”. Doar candidatele/candidații preselectate/ți vor fi contactate/ți. Candidatele/candidații vor fi selectate/ți în conformitate cu politica de resurse umane a CDF, fără a discrimina candidatele/candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

 

Informaţii suplimentare despre funcția vacantă pot fi obţinute la numărul de telefon 022 811 999sau email concurs@cdf.md.

CDF este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

 

N.B. Mai multe detalii despre organizații sunt disponibile pe http://cdf.md/ și https://www.oxfam.org/en .

 

 

telegram