Asociația Obștească „The Moldova Project” (TMP) anunţă concurs de angajare pentru funcția Asistent/ă de proiecte

Asociația The Moldova Project, este o organizație obștească, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială și oferă asistență medicală și socială familiilor cu mulți copii. Organizația asigură creșterea nivelului de sprijin acordat copiilor și părinților acestora, prin implementarea unor măsuri integrate de educație și consiliere psihologică și socială la nivel raional, prin stimularea colaborării între unitățile școlare, autoritățile și instituțiile locale, ONG-uri și comunitate.


Locul desfășurării activității: online și la oficiu, cu disponibilitate pentru deplasări prin Republică.
Perioada postului: doar pe termen lung
Disponibilitatea postului: imediată
Data limită pentru aplicare: 8.08.2022
Studii: Absolvent/ă de studii superioare

Oferim:
- un mediu foarte pozitiv de lucru, cu colegi respectuoși și prietenoși
- salariu motivant ce poate fi ajustat în timp pe măsura rezultatelor
- posibilitatea de a participa în paralel la cursuri de perfecționare profesională
- echipă pasionată de ceea ce face și determinată să producă cu adevărat schimbări în viețile copiilor și familiilor aflate în dificultate
- oportunitatea de a te afirma și de a dezvolta propriile abilități și idei în cadrul Asociației, dar și de a dobândi cunoștințe noi în domeniul social

Cerințe:
- cunoașterea sectorului nonprofit și a domeniului de protecție a drepturilor copiilor
- responsabilitate, punctualitate, creativitate, capacitate de lucru în echipă dar și individual, comunicare eficientă
- disponibilitate de a lucra cu familii social vulnerabile
- cunoașterea limbii engleze scrise și vorbite (obligatoriu)
- experiență anterioară de lucru în cadrul proiectelor (va constitui un avantaj)
- cunoștințe avansate MS Office (Power Point, Excel, Word, etc)
- o atitudine respectuoasă și fără prejudicii față de persoane din alte categorii sociale

Responsabilități:
- oferirea asistenței la implementarea activităților de zi cu zi din proiect, asigurându-se că calitatea și standardele sunt luate în considerare și respectate în timpul implementării proiectului
- însoțirea beneficiarilor la spitale, și alte instituții relevante necesităților acestora
- implicarea în comunicarea cu donatorii, întocmirea rapoartelor trimestriale
- coordonarea procesului de achiziții
- menținerea comunicării cu echipele mobile a proiectului
- introducerea într-un formular tipizat a datelor privind activitățile realizate în cadrul proiectului
- asigurarea creării și printarea materialelor necesare de lucru
- îndeplinirea altor cerințe la solicitarea echipei de management a organizației

 

Procesul de selecție al candidatului:
CV-ul şi scrisoarea de motivare ale candidatului/ei se vor expedia prin e-mail la adresa: office.themoldovaproject@gmail.com , până la data de 8 august 2022. Titlul mesajului trebuie să conțină numele și prenumele candidatului.
Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.
Mult succes!