Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Expert în Standarde de Sănătate (OIM )Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) angajează 2 (doi/două) Consultanți/Consultante Naționali/e, conform Termenilor de Referință (TR) de mai jos, începând cu 01 June 2021.

Titlul poziției:

Expert în Standarde de Sănătate

Locul de muncă:

Chișinău, Moldova

Clasificare:

Consultant

Tipul Contractului:

Contract de Consultanță

Durata:

34 zile lucrătoare, în perioada iunie – iulie 2021

Supervizat de:

Coordonator de Program

Departament:

Prevenire și Protecție

 

 1. Tipul serviciilor de consultanta:

Oferirea de servicii specializate de expertiză în dezvoltarea și pilotarea unui „standard de sănătate” pentru prestatorii de servicii de asistență medicală și asistență pentru supraviețuitorii violenței domestice de pe malul stâng al râului Nistru și posibilă contribuție pentru un cadru similar pe malul drept al râului Nistru.

 

Obiectiv: De a contribui la dezvoltarea unui standard de sănătate în conformitate cu standardele internaționale, reglementările și cele mai bune practici pentru a spori capacitatea instituțională și cooperarea trans-fluvială în răspunsul la violența în baza de gen (VBG) de pe malul stâng, care va:

 • Consolidarea parteneriatelor între specialiști, mediul academic și OSC-urile din întreaga diviziune a conflictului, care contribuie la construirea unui model de cooperare trans-fluvială;
 • Îmbunătățirea politicii și a cadrului juridic cu privire la domeniului VBG în Transnistria prin alinierea standardelor între cele două maluri ale Nistrului în ceea ce privește problema VBG; și
 • Îmbunătățirea calității și sustenabilității serviciilor pentru supraviețuitorii violenței din Transnistria, inclusiv transferul centrului de plasament în proprietatea parțială sau deplină a autorităților de facto.

Scop: Elaborarea unui standard de sănătate, materiale de instruire și un plan de acțiune privind implementarea standardului de sănătate între părțile interesate și furnizorii de servicii de pe malul stâng.

 1. Proiectul OIM:

Cooperarea in domeniul combaterii violentei bazate pe gen pe ambele maluri ale râului Nistru (Octombrie 2020 - martie 2023)

 1. Sarcinile care trebuie îndeplinite în temeiul prezentului contract:

Sub supravegherea coordonatorului de program și a managerului de proiect, în consultare cu parteneriat cu ONG Resonance și în colaborare cu un al doilea consultant „standard de sănătate”, consultantul va elabora un standard de sănătate care ar trebui să joace un rol central în susținerea proiectului rezultatul creșterii capacității instituționale în abordarea și răspunsul la violența în baza de gen de pe malul stâng. Consultantul va dezvolta, de asemenea, materiale de instruire standard de sănătate pentru a fi utilizate cu părțile interesate relevante. Consultantul va colabora strâns cu OSC, experți de pe ambele maluri ale râului și cu autoritățile de facto, în procesul de validare a noului standard de sănătate dezvoltat și de a îmbunătăți sprijinul acordat supraviețuitorilor, îmbunătățind astfel cooperarea trans-fluvială.

Pentru a realiza acest lucru, Consultantul va:

 • Elabora o metodologie detaliată, incluzând o listă de standarde internaționale care vor fi utilizate în timpul repartizării, documente relevante / reglementări / standarde în vigoare în alte țări, furnizori locali de servicii / actori ai societății civile pentru interviuri aprofundate și un plan de lucru; remite acest document către OIM și Centrul „Resonance” pentru aprobare.
 • Efectua o analiza documentară a standardelor internaționale și a actelor normative, reglementărilor și standardelor din alte țări și efectuați interviuri aprofundate cu furnizorii locali de servicii / actorii societății civile (de exemplu, furnizorii de servicii medicale, reprezentanții ONG-urilor) pentru a înțelege actualitatea situației și necesități.
 • Elabora un standard de sănătate bazat pe standarde internaționale și cele mai bune practici identificate aplicabile și care să fie utilizat de autoritățile de facto și OSC în furnizarea de asistență medicală și asistență supraviețuitorilor violenței domestice de pe malul stâng în serviciile zilnice de sprijin și plasament.
 • Organiza întâlniri de validare cu părțile interesate (OSC de pe ambele maluri și cu autoritățile de facto de pe malul stâng); să includă comentarii și să facă modificările necesare la standardul de sănătate elaborat.
 • Elabora un pachet informativ de materiale / curriculum (agendă, prezentări power point, exerciții) pentru pilotarea ulterioară a standardului dezvoltat și sesiuni de instruire cu părțile interesate relevante.
 • Elabora un plan de acțiuni privind aprobarea și implementarea ulterioară a standardului de sănătate de către părțile interesate, inclusiv de către autoritățile de facto de pe malul stâng, împreună cu Centrul „Resonance”.
 1. Rezultatele tangibile și măsurabile al sarcinii:

Rapoartele intermediare și finale de activitate care vor fi prezentate coordonatorului de program și managerului de proiect după revizuirea de către ONG Resonance, care oferă o imagine de ansamblu asupra performanței consultanților.

 1. Perioada de executare a sarcinii si detalii:

 Toate serviciile specificate în acești TR vor fi furnizate de consultant în perioada iunie până la 31 iulie 2021. La finalizarea tuturor sarcinilor de mai jos, consultantul va prezenta OIM un raport final cu privire la toate sarcinile și activitățile efectuate în acești TR până la 6 august 2021.

PERIOADA

OBIECTIV/REZULTAT

DURATA

Ziua semnării contractului 3 iunie 2021

Livrabil 1: Dezvoltarea unei metodologii detaliate pentru elaborarea standardului de sănătate, incluzând o listă a standardelor internaționale care urmează să fie utilizate în timpul repartizării, documente relevante / reglementări / standarde în vigoare în alte țări, furnizori locali relevanți de servicii / actori ai societății civile pentru -interviuri adânci și un plan de lucru.

Proiectul remis către OIM și Centrului „Resonance” pentru aprobare.

2 zile

7 – 11 iunie 2021

Livrabil 2: Efectuarea revizuirii documentare a standardelor internaționale și a actelor normative și a reglementărilor / standardelor din alte țări.

Realizarea interviurilor aprofundate cu furnizorii locali de servicii / actorii societății civile (de exemplu, prestatori de servicii medicale, reprezentanții ONG-urilor) pentru a identifica situația și necesitățile actuale.

5 zile

16 iunie – 9 iulie 2021

Livrabil 3: Elaborarea unui standard de sănătate care ar putea fi aplicat și utilizat de autoritățile de facto și OSC pentru a oferi asistență medicală și asistență supraviețuitorilor violenței domestice către malul stâng în serviciile zilnice și de plasament.

18 zile

14 – 16 iulie 2021

Livrabil 4: Realizarea întâlnirilor de validare cu privire la proiectul standardului de sănătate cu părțile interesate relevante (OSC de la ambele bănci și autoritățile de facto de pe malul stâng). Comentariile și modificările care rezultă din ședințele de validare încorporate în proiectul de document.

3 zile

19 – 23 iulie 2021

Livrabil 5: Pachet informativ de materiale / curriculum (agendă, prezentări power point, exerciții).

3 zile

26 – 30 iulie 2021

Livrabil 6:  Un scurt plan de acțiune privind aprobarea și implementarea ulterioară a standardului de sănătate de către părțile relevante, inclusiv autoritățile de facto elaborat împreună cu Centrul „Resonance”.

3 zile

 1. Indicatori de performanță pentru evaluarea rezultatelor:

Indicatorii de performanță a Consultantului vor fi evaluate de Coordonatorul de Program conform următoarelor criterii:

a. Finalizarea satisfăcătoare a sarcinilor indicate în acești TR

b. Calitatea raportului final

c. Feedback de la parteneri

 1. Metoda de lucru și partenerii:

 Consultantul va îndeplini sarcinile stipulate mai sus în strânsă colaborare cu cel de-al doilea consultant „standard de sănătate”. Metodologia și planul de lucru vor oferi un cadru pe care Consultantul îl va urma pentru dezvoltarea standardului. Standardul va fi informat printr-un studiu de birou al documentelor / reglementărilor / standardelor relevante în vigoare la nivel local, național și internațional, precum și prin consultări și discuții cu oficiali relevanți, experți și organizații ale societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru din Moldova, cu un accent special pe malul stâng.

Se așteaptă ca Consultantul să utilizeze până la 34 de zile lucrătoare pe proiect. Cu toate acestea, succesiunea activităților și decalajele de timp acceptabile între ele vor fi convenite reciproc între OIM și Consultant și coordonate cu echipa de proiect, inclusiv cu ONG-ul Resonance subcontractat de OIM.

Contribuții: În timpul executării sarcinilor, echipa de consultanți va lucra în strânsă cooperare cu echipa de proiect IOM Moldova, precum și cu ONG-ul Resonance și alți experți VBG, inclusiv din Comitetul mixt de cooperare creat în cadrul proiectului. Acestea vor oferi diverse forme de sprijin logistic, operațional și de legătură pentru a facilita realizarea eficientă a activității.

Înainte de a începe lucru, Consultantul va trebui sa prezinte adeverința medicală despre starea de sănătate semnata de un doctor certificat.

OIM acoperă consultantul numai împotriva accidentelor și bolilor profesionale în temeiul planului de compensare (CP), gratuit, pe durata sarcinii. Consultantul este responsabil pentru propria sa asigurare medicală pentru accidente sau boli non-profesionale.

 1. Cerințe calificare și competențe: 
 • Diplomă post-universitară sau echivalentă în medicină, științe medicale, studii de asistență medicală, sănătate publică sau alte domenii relevante, sau o combinație echivalentă de pregătire și experiență relevantă;
 • Cel puțin cinci ani de experiență anterioară în sectorul sănătății sau în alte domenii relevante, experiența de lucru asupra răspunsului la VBG ar fi un avantaj;
 • Cunoașterea legislației, standardelor și practicilor internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv a celor legate de protecția victimelor drepturilor VBG;
 • Înțelegerea contextului național, inclusiv cunoașterea aprofundată a contextului pe ambele maluri ale râului Nistru;
 • Experiența cu instituțiile guvernamentale și ONG-urile (colaborarea anterioară relevantă și de succes cu instituțiile / ONG-urile din Moldova din dreapta și / sau stânga ar fi un avantaj);
 • Capacitate demonstrată de a crea platforme constructive pentru discuții și feedback și de a aborda în mod eficient problemele ridicate;
 • Cunoștințe și experiență demonstrate în desfășurarea cercetărilor de birou, extragerea recomandărilor solide și relevante și dezvoltarea materialelor de instruire eficiente;
 • Capacitate demonstrată de a transfera recomandări de politice în elemente concrete și acțiuni;
 • Experiență extinsă în desfășurarea cursurilor de instruire, sesiuni de facilitare sau abilități de prezentare în alte direcții pentru desfășurarea de discuții și cursuri de instruire cu privire la VBG și asistență medicală;
 • Abilitatea de a lucra atât concomitent cu mai multe sarcini cât și independent;
 • Abilități interpersonale puternice, demonstrate de capacitatea de a lucra într-un mediu multi-cultural, multi-etnic, cu sensibilitate și respect pentru diversitate;
 • Nivel bun de cunoștințe IT;
 • Abilități de comunicare și organizare;
 • Abilități de facilitare și consolidare a consensului;
 • Abilitatea de a lucra eficient chiar și în situații de presiune;
 • Nivel ridicat de discreție, integritate;
 • Experiența regională relevantă și experiența internațională extinsă ar fi un avantaj suplimentar.

Cerințe pentru cunoașterea limbilor: Cunoașterea fluentă a limbii ruse este obligatorie. Cunoașterea limbii române şi engleze va constitui un avantaj.

Metoda de aplicare:

CV-ul si Scrisoarea de intenție vor fi transmise pe următoarea adresa de e-mail: hrchisinau@iom.md si iarap@iom.int

Vă rugăm să indicați următorul titlul obligatoriu în subiectul mesajului: “Consultant Standarde de Sănătate -cerere de aplicare”

Angajarea va fi condiționată de prezentarea adeverinței medicale care confirmă că candidatul este apt de muncă.

Data limită de depunere este: 7.06.2021; totuși candidații interesați sunt încurajați să aplice cât de curând posibil.

Numai candidații pre-selectați vor fi invitați pentru interviu.

Oferta de munca este condiționată de confirmarea finanțării.

OIM își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice propunere și de a anula procesul de selecție și de a respinge toate propunerile în orice moment anterior atribuirii contractului, fără a atrage astfel nici o răspundere față de aplicanții afectați.

Author: Tatiana Profir

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan