ANUNȚ PRIVIND SELECTAREA A DOI EXPERȚI PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE (SESIUNI DE COACHING)Data limită pentru acceptarea înscrierii: 25.02.2021, ora 10.00

Solicitant: Acest anunț este lansat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”.

Context general

Proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” își propune să promoveze și să monitorizeze transparența și responsabilitatea a 92 de APL de nivelul I și II din Republica Moldova. Pentru atingerea scopului general, echipa de proiect și-a setat două obiective specifice prin intermediul cărora organizații neguvernamentale la nivel local vor fi capacitate, astfel încât acestea să poată, pe o de parte, îndeplini acel rol de gardian al societății, cât și să participe activ în administrarea treburilor publice.

În acest sens, echipa de proiect va realiza mai multe activități, printre care și sesiuni de coaching (astfel încât partea teoretică să fie combinată cu partea practică), va oferi sprijin în dezvoltarea capacităților individuale și implicare în procesul decizional și va ajuta beneficiarii proiectului să elaboreze rapoartele de monitorizare.

În vederea atingerii Obiectivului specific de consolidare a rolului de watch-dog a 30 de ONG-uri locale în domeniul transparenței decizionale și utilizării datelor deschise, IDIS „Viitorul” anunță concurs de selectare a experților pentru desfășurarea sesiunilor de coaching.

Care sunt responsabilitățile experților?

 • Feedback privind elaborarea sarcinilor practice.
 • Sprijin în elaborarea documentelor de solicitare a informației publice conform metodologiei proiectului.
 • Sprijin în colectarea informațiilor necesare elaborării rapoartelor de monitorizare.
 • Consultarea beneficiarilor în elaborarea rapoartelor de monitorizare conform zonelor de transparență.
 • Desfășurarea a cel puțin 60 de sesiuni de mentoring și coaching (câte 30 sesiuni per expert).
 • Elaborarea raportului general ce va cuprinde topul APL I și APL II din perspectiva transparenței.
 • Desfășurarea altor activități necesare atingerii obiectivului proiectului.

Criterii de selecție a experților:

 • Studii universitare în drept / economie / administrație publică locală / relații internaționale / științe politice etc.;
 • Studiile de masterat sau doctoratul în domeniile respective și studiile în străinătate sunt un mare avantaj;
 • Cunoștințe temeinice cu privire la transparența decizională și accesul la informație;
 • Cunoștințe temeinice a cadrului legal (Legea 436/2006; Legea 239/2008; Legea 131/2015; Legea 121/2007; Legea 181/2014; Lega 435/2006; Legea 397/2003; Legea 489/1999; Legea 158/2008; Legea 123/2010 etc.)
 • Experiență de cercetare independentă și posedarea excelentă a domeniului profesat (experiență de cel puțin 5 ani);
 • Posedă abilitați de prezentare și interacțiune;
 • Posedă experiență în desfășurare sesiunilor de mentoring, coaching etc.

Candidații selectați trebuie să demonstreze:

 • Abilități avansate de comunicare în limba română și capacitate de expunere și scriere coerentă, structurată și accesibilă în limba română, inclusiv în terminologie domeniului de expertiză;
 • Abilități analitice și comunicaționale avansate;
 • Creativitate, seriozitate, abordare sistemică;
 • Loialitate, bun simț și integritate profesională;
 • Eficiență și Responsabilitate;
 • Non-partizanat politic;
 • Spirit de echipă și flexibilitate în raport cu beneficiarii proiectului.

Experții selectați vor fi contractați în baza unui contract de prestări servicii pentru durata realizării obiectivelor specificate mai sus.

Perioada de realizare a responsabilităților 01 martie 2021 – 30 iunie 2021.

Lista documentelor care urmează a fi prezentate de către candidați: 

 • Oferta tehnică (CV-ul actualizat cu indicarea studiilor, expertizei solicitate și implicarea în cadrul proiectelor implementate în domeniile menționate mai sus și datele de contact a două persoane de referință).
 • Oferta financiară în EUR (oferta gross), care va include oferta pentru o zi de coaching și oferta totală. 

Procedura de aplicare:

Doritorii de a participa în calitate de experți trebuie să expedieze dosarul ce cuprinde oferta tehnică și financiară pe următoarea adresă de e-mail: ana.znaceni@viitorul.org (cu Titlu: Selectarea experților), sau să depună dosarul în plic sigilat la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 25 februarie 2021, ora 10.00.

Proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Acest anunț a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet