Devino susținător al portalului
Become a Patron!

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT, mun. Bălți anunță concurs pentru ocuparea funcției de RESPONSABIL ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE, mun. Bălți în cadrul proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need”Scopul funcției: să asigure implementarea proiectului;

Responsabilități și atribuții ale responsabilului activități educaționale:

-Coordonează derularea și monitorizarea activităţilor specifice, educaţionale, în unităţile școlare: activităţi școlare și extrașcolare, cf. graficului;

-Întocmește proceduri specifice, selectează grupul ţintă, arhivează documentele specifice, în format hârtie și electronic;

-Coordonează elaborarea și arhivarea de documente specifice (fişe de lucru, planuri de lecţie personalizate, fișe de proiecte locale, portofolii etc);

-Colaborează la realizarea Ghidului metodologic de bune practici;

-Colaborează la derularea activităţilor de promovare/diseminare/valorizare;

-Comunică și colaborează cu reprezentantul legal,cu managerul de proiect, cu membrii echipei proiectului, cu reprezentanţii organizaţiei beneficiare și partenere, cu partenerii asociaţi, cu alte instituţii privind implementarea proiectului, referitor la activitățile  educaţionale;

-Asigură un circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback.

-Contribuie la implementarea proiectului/atingerea obiectivelor proiectului;

-Asigură furnizarea feed-back-ului cu privire la implementarea proiectului, susţinând atingerea obiectivelor și a indicatorilor stabiliţi prin proiect;

 -Întocmeşte și verifică documentele specifice pentru raportarea intermediară și finală.

Durata de angajare: 8 luni

Cerinţe specifice: Experienţă în domeniul activităţilor educaţionale

Studii: superioare de licență.Cel puţin unul din cursurile de manager de proiect, de formator, Managementul instituţiilor educaţionale

Experienţă de muncă: 1-5 ani experienţă în domeniul activităţilor educaţionale

Cunoştinţe:

  • Cunoașterea limbii române și unei limbi moderne;
  • Cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Windows, Internet Explorer.

Persoanele interesate pot depune personal în Anticamera Șefului Direcției Învățământ, Tineret și Sport, bir. 415/prin poştă/prin e-mail CV-ul actualizat în Europass.

 

Data limită de depunere a CV-ului de concurs –23 februarie 2021

e-mail – dana.lichii.soft@gmail.com cu subiectul PROIECT TRANSFRONTALIER

adresa poştală – mun. Bălţi, Piaţa Independenţei nr. 1, bir. 415

Author: Dana Lichii

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan