Devino susținător al portalului
Become a Patron!

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT, mun. Bălți anunță concurs pentru ocuparea funcției de COORDONATOR FORMARE, mun. Bălți în cadrul proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need”Scopul funcției: Să asigure implementarea proiectului, prin activități de formare

Responsabilități și atribuții ale coordonatorului formare:

-Coordonează întocmirea procedurilor specifice, selectarea grupului țintă, centralizează baza de date pentru grupul țintă, arhivează documentele specifice, în format hârtie și electronic;

-Organizează activitatea de formare/ instruire a formatorilor;

-Coordonează activitățile de formare a cadrelor didactice, în conformitate cu graficul și procedura de formare;

- Centralizează materialele de formare a (fișe de lucru , metode, instrumente etc);

-Centralizează instrumentele de evaluare continuă / curentă / intermediară;

-Coordonează elaborarea de rapoarte finale privind desfășurarea activităților pentru care este responsabil,în urma finalizării cursului;

-Coordonează întocmirea Ghidului metodologic de bune practici;

-Monitorizează activitățile educaționale derulate în unitățile școlare și activitățile de consiliere cu părinții.

-Asigură managementul documentelor în domeniul în care este expert;

-Asigură comunicarea între Beneficiar și Partenerul din Republica Moldova, cu alte organizații/ instituții interesate de implementarea proiectului;

-Promovează proiectul, organizează/ participă la conferințe, diseminări/ valorizări;

-Asigură furnizarea feed-back-ului cu privire la implementarea proiectului, susținând atingerea obiectivelor și a indicatorilor stabiliți prin proiect;

-Întocmește și verifică documentele specifice pentru raportarea intermediară și finală.

Durata de angajare: 6 luni

Cerinţe specifice:Experiență în domeniul formării

Studii:superioare de licență.Cel puțin unul din cursurile de manager de proiect, de formator,

Managementul instituțiilor educaționale

Experienţă de muncă: 1-5 ani de experiență în formare, în domeniul educațional

Cunoştinţe:

  • Cunoașterea limbii române și unei limbi moderne;
  • Cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Windows, Internet Explorer.

Persoanele interesate pot depune personal în Anticamera Șefului Direcției Învățământ, Tineret și Sport, bir. 415/prin poştă/prin e-mail CV-ul actualizat în Europass.

Data limită de depunere a CV-ului de concurs –23 februarie 2021

e-mail – dana.lichii.soft@gmail.com cu subiectul PROIECT TRANSFRONTALIER

adresa poştală – mun. Bălţi, Piaţa Independenţei nr. 1, bir. 415

Author: Dana Lichii

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan