Anunț de selectare a experților/telor formatori/e pentru consolidarea capacităților femeilor alese în funcții publice la nivel localAnunț de selectare a experților/telor formatori/e pentru consolidarea capacităților femeilor alese în funcții publice la nivel local

Organizație: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”
Sector: Egalitate de gen, participarea femeilor în procesele decizionale
Tipul de consultanță: Consultanță națională. Contract prestări servicii
Localități: Chișinău, Republica Moldova
Limba (limbile) necesară (e): Română
Data limită de aplicare: 26.11.2023, ora 23.59

I. CONTEXT

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) implementează proiectul „Femei pentru Leadership și Buna Guvernare, cu suportul UN Women și cu sprijinul financiar al Guvernului Suedieiinclusiv prin intermediul Fondului Femeilor în Politică, precum și Oficiile Guvernamentale ale Suediei, reprezentante de Ministerul de Afaceri Externe.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea și consolidarea participării politice a femeilor, de dezvoltare a abilităților de leadership și a politicilor participative, integrarea dimensiunii de gen în politicile publice la nivel local și construirea de parteneriate cu organizațiile societății civile pentru o societate durabilă și incluzivă.

Prin acest Proiect ne propunem să contribuim la creșterea reprezentării femeilor în funcțiile publice la nivel local și național, precum și abilitarea lor de a participa cu succes în procesele decizionale.

II. SCOPUL CONTRACTĂRII SERVICIILOR

AO „Institutum Virtutes Civilis” contractează experți formatori/ formatoare și/sau persoane juridice, care vor livra 8 instruiri a câte 2 zile pentru femeile alese în funcții publice la nivel local ca urmare a scrutinului electoral din 5 noiembrie 2023.

OBIECTIVUL INSTRUIRII

Obiectivul programului de instruire este de a consolida capacitățile femeilor pentru buna guvernare și promovare a politicilor locale sensibile la dimensiunea de gen.

Agenda instruirii va include dar nu se vor limita la următoarele subiecte:

 1. Buna guvernare și integritatea alesului local (Principiile bunei guvernări; constituirea, organizarea și funcționarea APL, domenii de competență;  atribuțiile, competențele și responsabilitățile aleșilor locali; asigurarea egalității de gen în APL; integritatea și răspunderea juridică a alesului local, etc)
 2. Procesul decizional la nivel local (Esența și conținutul procesului decizional; etapele procesului decizional; sarcinile și rolurile actorilor implicați; consultarea părților interesate; actul administrativ și controlul administrativ, etc)
 3. Managementul strategic și operațional în administrația publică locală (managementul APL; Planificarea strategică și operațională, controlul intern managerial; monitorizarea și evaluarea activității APL, etc)
 4. Finanțele publice locale (sistemul și procesul bugetar asociat bugetelor locale; structura bugetului local; venituri și cheltuieli în bugetului local; bugetare pe bază de programe, bugetare sensibilă la dimensiunea de gen, etc)
 5. Politici publice locale (esența politicii publice locale; actorii implicați în elaborarea politicilor publice locale; procesul elaborării politicii publice locale sensibile la dimensiunea de gen, etc).
 6. Transparența activității și asigurarea accesului la informație în APL (legislația cu privire la transparență și accesul la informație; roluri și responsabilități ale autorităților publice locale pentru asigurarea transparentei procesului decizional; procedura juridică și sancțiuni, etc) 

Rezultatele așteptate la final de instruire:

200 de femei, inclusiv femei rome, cu dizabilități și tinere, alese la nivel local vor avea abilități îmbunătățite pentru a-și începe activitatea în funcții publice, de a organiza și a administra serviciile publice locale, de a comunica eficient cu populația din localitățile lor, de a aplica principiul de gender în politicile publice dezvoltate la nivel local și de a conlucra eficient cu societatea civilă.

Perioada de realizare a sarcinilor: decembrie 2023 – martie 2024. Experții formatori/expertele formatoare / echipele de formatori selectați pentru realizarea acestei sarcini vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC. Instruirile se vor realiza după un grafic agreat în prealabil cu AO IVC.

V. CERINȚE FAȚĂ DE CADIDAȚI/ CANDIDATE /echipe de experți

 • Studii universitare sau post-universitare în domeniul administrației publice sau alte domenii relevante; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul dezvoltării capacităților în domeniul administrației publice

* În cazul companiilor aplicante, condițiile sus-menționate se referă la experții propuși de aceste companii.

VI. PROCEDURA DE APLICARE

Persoanele/ echipele de experți interesate vor expedia documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com până pe data de 26.11.2023, ora 23.59, cu subiectul „INSTRUIRE- femei alese  în funcții publice”:

 • CV-ul formatorului/ formatoarei, care va descrie clar experiența personală în domeniile solicitate, inclusiv doua referințe (nume, prenume și date de contact);
 • Scurtă descriere a viziunii de organizare a instruirii, care  va indica cum se va atinge obiectivul instruirii, expus in acești termeni de referință;
 • Oferta financiară semnată. În oferta financiară va fi indicată suma NET în MDL per zi de instruire. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către comanditar în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Certificatul de înregistrare a companiei (în cazul persoanelor juridice).

VII. CRITERII DE EVALUARE:

Vor fi evaluate doar dosarele complete transmise la concurs, cu respectarea deplină a procedurii descrise în acești Termeni de Referință.

Dosarul câștigător va fi cel care va acumula cel mai mare punctaj ca urmare a evaluării conform criteriilor de mai jos.

Criterii de evaluare  
Studii universitare sau post-universitare în domeniul administrației publice sau alte domenii relevante 30 puncte
Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul dezvoltării capacităților de organizare și gestionare a serviciilor publice 20 puncte
Scurtă descriere a viziunii de organizare a instruirii ( viziunea participantului la concurs) 20 puncte
Oferta financiară 30 puncte
Punctaj total 100 puncte

Pentru evaluarea ofertei financiare, se va folosi următoarea formulă:

Pfin max – (∑ oferta/K– ∆)

  oferta – suma propusă în ofertă financiară ;

 max – suma propusă în cea mai mare ofertă financiară;

 min – suma propusă în cea mai mică ofertă financiară;

Pfin max – valoarea maximă a ofertei financiare din punctajul total;

K = (∑ max – ∑min) / Pfin max;

∆ = ∑max / K – Pfin max

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu persoanele preselectate, de a selecta mai mulți experți, de a nu selecta nici un expert sau de a anula acest concurs.

Achitarea serviciilor prestate se va face în baza contractului de prestare a serviciilor, în lei moldovenești,  după prezentarea actului de predare primire și a raportului despres serviciile prestate.

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com. Întrebările pot fi adresate până pe data de 23.11.2023, ora 17.00.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.