Asociația Obștească CCF Moldova anunță concurs extins de selectare a unei companii care va dota 8 școli cu materiale didactice pentru copii cu dizabilitățiAsociația Obștească CCF Moldova anunță concurs extins de selectare a unei companii care va dota 8 școli cu materiale didactice pentru copii cu dizabilități

Informație.

In perioada martie 2023 – iulie 2025, CCF Moldova implementează  proiectului Participam acum! - Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova” în colaborare cu MEC si ANACEC si în parteneriat cu ChildFund Germania, cu suportul financiar al BMZ - Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

In cadrul proiectului participă 18 școli din 6 raioane selectate în parteneriat cu MEC și CRAP având grup ținta circa 180 de copii cu dizabilități, 70 de părinți ai copiilor cu dizabilități, specialiști din domeniul educației inclusive, manageri școlari si profesori. Școlile au fost selectate în urma unui concurs la care au participat 140 școli din 28 raioane.

OBIECTIVUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova

        În acest context, CCF Moldova anunță concurs de selectare a unei companii care va dota 8 școli cu materiale didactice pentru copii cu dizabilități  și solicită prezentarea ofertelor de preț, imaginele cărora lele găsiți în linkul indicat: https://docs.google.com/document/d/1MgTv3umN3kYJHiiO0ER8eHkg9LLAmNDG/edit#heading=h.gjdgxs

         Criterii de eligibilitate:

Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în fabricarea și/sau comercializarea materialelor didactice pentru copii cu dizabilitați cu experiență în domeniu de 3 ani.

        

         Conținutul ofertei:

 

  • Date despre companie (denumirea, adresa juridică șu poștală, date bancare, telefoane de contact, adresa electronică, persoana de contact);
  • Descrierea ofertei tehnice cu imaginea produsului:
  • Oferta financiară, prezentată în LEI MLD, cu TVA20%.
  • În oferta de preț se va include toate costurile aferente (livrarea) în 8 școli din 5 raioane al R.Moldova.

         Criterii de evaluare a ofertelor:

  • Calitatea superioară a materialului didactic;
  • Certificate de calitate a materialului didactic;
  • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Realizarea sarcinelorva va fi îndeplinită până la 15 decembrie 2023.

Plata se va efectua prin transfer bancar cu cota parte 50% avans, 50% după primirii materialului didactic..

Persoana responsabilă de procedura de achiziție:

Popescu Sorin ( 0696 13 182  mobil), оntre orele 09:00-18:00

Obiectul achiziției:  material didactic 

Locul depunerii ofertei de preț: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Locul eliberării documentelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Locul desfasurarii tenderului: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5 

Limba in care se vor intocmi documentele de tender : Română

Termenul limită de depunere a ofertelor 20 noiembrie 2023

 

Pentru detalii suplimentare, apelați la numărul de telefon:

  • Specialist                          069 613 182  (Popescu Sorin)
  • Contabil-șef                      068 185 557 (Silvia Gorobeț)