Tender no. 91175791 for the procurement specialized kineto-therapy equipment and accessoriesTender no. 91175791 for the procurement specialized kineto-therapy equipment and accessories

The German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement and installation of specialized kineto-therapy equipment and accessories to the Placement Center for elderly people Sfântul Vasile cel Mare, located in the village of Sculeni, Ungheni district, RM, within the Project: “Supporting Moldovan communities in hosting Ukrainian refugees”.

To request the technical specifications and for clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 13.10.2023.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions; No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91175791) on it.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (MD-2001 Chisinau

73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later 17.10.2023, time 15:00.

Applications submitted after the deadline, or inappropriately sealed, as well as incomplete offers will not be considered.

______________________________________

Tender nr. 91175791

pentru achiziționarea de utilaj specializat kinetoterapie și accesorii

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru achiziționarea și instalarea de utilaj specializat kinetoterapie și accesorii către Centrul de plasament pentru persoane vârstnice ”Sfântul Vasile cel Mare”, situat în comuna Sculeni, raionul  Ungheni, în cadrul Proiectului: „Suport comunităților moldovenești în găzduirea refugiaților ucraineni”.

Pentru a solicita specificațiile tehnice și eventualele clarificări, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de., până la data de 13.10.2023.                                          

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91175791) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de 17.10.2023, orele 15:00.

Ofertele prezentate după termenul limită, sau sigilate necorespunzător, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.