Concurs de selectare a unei companii sociologice

Instituția Privată Institutul de Politici Publice lansează concursul privind selectarea unei companii sociologice pentru realizarea sondajului Barometrul Opiniei Publice pentru luna  ianuarie - februarie 2021, în corespundere cu termenii de referință.

Perioada de colectare a datelor: maximum pana la 15 februarie 2021, iar prezentarea rezultatelor pe data de 22 februarie, 2021.

Compania va realiza următoarele sarcini de bază:

 • compania va efectua un sondaj al opiniei publice, la domiciul respondenților;
 • rezultatele vor fi prezentate în formă de broșură (tiraj 100 ex.), fisiere .pdf și .ppt, frecvenţe în fișier Excell, baza de date primare în SPSS și materialul pentru conferința de presă.

Calificarea și experiența companiei sociologice și a echipei:

 • descrierea generală a companiei;
 • date despre rețeaua de operatori;
 • experienţă anterioară în efectuarea cercetărilor similare în domeniul social și economic;
 • experienţă anterioară de analiză statistică a datelor colectate şi de elaborare a rapoartelor;
 • experţi de calificare înaltă cu experienţă vastă în organizarea cercetărilor sociologice (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei).
 • date privind cercetările efectuate de companie în ultimii 3 ani.

Parametrii generali de desfășurare a Barometrului Opiniei Publice sunt următorii:

 • eșantionul va trebui să corespundă principiului de reprezentativitate națională și să cuprindă cel puțin 1100 de persoane cu minimum de 100 de puncte de eșantionare;
 • datele vor fi colectate în baza aceluiași chestionar, prin interviuri la domiciliul respondenților;
 • compania va efectua cercetarea și verificarea internă a corectitudinii datelor cu propriile sale rețele de operatori;
 • chestionarul va fi, în linii mari, similar cu cel utilizat în Barometrul Opiniei Publice pe parcursul anilor 1998-2020, în vederea asigurării comparabilității datelor;

  

Dosarul de aplicare:

 • urmează să fie prezentate oferta tehnică și oferta financiară, în plicuri separate, incluse în dosarul prezentat pe adresele de email ipp@ipp.mdarcadiebarbarosie@gmail.com .

Oferta tehnică va conține următoarele:

 • date despre schema de eșantionare (modalitatea de efectuare și argumentarea ei);
 • descrierea mecanismului și metodologiei de verificare internă a corectitudinii efectuării cercetării în teren;
 • descrierea mecanismului de instruire a operatorilor;
 • programul detaliat al cercetării și activităților, inclusiv perioada de instruire a operatorilor;
 • considerații și propuneri privind modificarea chestionarului Barometrului de Opinie Publică utilizat în cercetările din ultimii ani.

 

Oferta financiară:

 • oferta financiară va fi prezentată în MDL într-un fișier separat. Oferta financiară trebuie să conțină o descriere clară a capitolelor de cheltuieli.: informații privind suma solicitată pentru efectuarea cercetării, cu atașarea bugetului detaliat, care va conține toate cheltuielile planificate ale cercetării, fara TVA si cu TVA.

Termeni de referință:

 • Plata se va efectua in lei MDL, nu mai mult decăt în doua tranșe, una la inceputul lucrărilor, alta după prezentarea tuturor datelor sondajului și semnarea actelor; prima tranșă de 40% din costul total al BOPului, a doua tranșă de 60%.
 • Licitația va avea loc în baza dosarului prezentat în plic-fișier sigilat sau on-line, pe care vor fi indicate denumirea și adresa companiei.
 • Toate ofertele, depuse pînă la termenul limită, vor fi deschise membrilor juriului programului Barometrul Opiniei Publice, online sau prin prezență.

Termen limită de aplicare: 

 • pînă cel târziu Luni 25 ianuarie 2021, ora 14.00,  la sediul IPP, sau pe adresele de email: ipp@ipp.md, arcadiebarbarosie@gmail.com
 • Rezultatele licitației vor fi anunțate companiilor ofertante pînă la data de 29 ianuarie 2021.

Pentru mai multe detalii accesați:

Adresa Institutului: str. Puskin 16/1, MD-2012, Chisinau, Republica Moldova, tel. 022276786

fax: 022276786, adresa e-mail: ipp@ipp.md

Programul Barometrul Opiniei Publice, persoana de contact Arcadie Barbaroșie, arcadie_barbarosie@ipp.md , arcadiebarbarosie@gmail.com .

Alte articole:

Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.