Anunt pentru selectarea companiei de consultanta pentru "Campania de promovare, sensibilizare si implicare civica"

Distribuie prietenilor:


Companie de consultanţă pentru "CAMPANIA DE PROMOVARE, SENSIBILIZARE ȘI IMPLICARE CIVICĂ "

CERERE DE EXPRIMARE INTERES
(SERVICII DE CONSULTANTA – SELECTARE COMPANII)

Țara: Republica Moldova
Proiect: Proiectul de înregistrare și evaluare funciară
Nr. Creditului: 6306-MD
Titlul contractului: CAMPANIA DE PROMOVARE, SENSIBILIZARE ȘI IMPLICARE CIVICĂ
Nr. referința: MD-PSA-122740-CS-CQS

Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului/contractelor pentru serviciile de consultanta pentru campania de promovare, sensibilizare si implicare civică.

Serviciile de consultanță au obiectivul de a desfășura o campanie națională de promovare, sensibilizare și implicare civică la nivel local, regional și național, cu accent pe nivel local și stabilirea şi operaționalizarea cadrului de implicare civică prevăzut în cadrul proiectului de înregistrare şi evaluare funciară. 

Durata contractului va fi de 38 de luni si va dura până la sfîrşitul anului 2023.

Termenii de referință în limba româna pentru serviciile de consultanță pentru campania de promovare, sensibilizare și implicare civică pot fi găsite pe adresa web: www.asp.gov.md rubrica: PIEF/Procurări/Anunţuri sau pot fi solicitate la dresa de email de mai jos.

Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice” invita companiile eligibile interesate să-şi exprime interesul in prestarea serviciilor de consultanţă. Consultanţii interesaţi urmează să prezinte scrisoarea de exprimare de interes cu anexe ce conțin informații și date ce demonstrează calificările şi experiență necesară pentru prestarea serviciilor de consultanță.  Criteriile de selectare sunt:

Cel puțin 5 ani de experiență în:

  • elaborarea și desfășurarea campaniilor de promovare și sensibilizare publică de dimensiuni și complexitate similare;
  • elaborarea și implementarea campaniilor de implicare civică de dimensiuni și complexități similare, cu cel puțin un contract de volum şi natură similară implementat în ultimii 5 ani;
  • organizarea de întîlniri/ședințe/evenimente publice, instruiri;
  • dezvoltarea materialelor de sensibilizare;
  • Efectuarea de sondaje sociale și colectarea de feedback de la respondenți - cel puțin 3 sondaje cu analiza rezultatelor implementate în ultimii 5 ani;
  • Abilitatea în elaborarea/proiectarea și/sau experiență în crearea mecanismelor de soluționare a contestațiilor va fi considerată un avantaj;
  • Organizarea și livrarea de instruire pentru autoritățile publice locale, cel puțin un contract implementat cu succes în ultimii 3 ani;
  • Experiența în consolidarea capacității membrilor Comitetului mecanismului de soluționare a contestațiilor sau desfășurarea unor activități de formare similare va fi un avantaj.

Consultanții interesați urmează să ia în considerare Secțiunea III, paragrafele 3.14, 3.16 si 3.17 din Reglementările în domeniul Achizițiilor pentru Finanțarea Proiectelor de Investițiiediția iulie 2016, revizuit noiembrie 2017, ale Băncii Mondiale ("Reglementările privind Achizițiile"), ce stipulează politica Băncii Mondiale în domeniul conflictelor de interese.

Consultanţii se pot asocia cu alte companii pentru a-şi spori calificările, dar trebuie să indice explicit dacă forma asocierii este joint-venture şi/sau acord de sub-consultanţă.  În cazul asocierii in forma de joint-venture, toţi partenerii în cadrul joint-venture vor fi de comun şi fiecare în parte responsabili de întreg contractul.

Consultantul va fi selectat după metoda selectiei consultantilor în baza calificărilor în conformitate cu Reglementările privind Achiziţiile.

Consultanţii interesați, pot obține informaţii suplimentare accesint http://www.asp.gov.md/ro/node/6274

Expresiile de interes trebuie depuse în forma scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau prin e-mail) nu mai tîrziu de 22 Ianuarie  2021 ora 17.00. 

Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”, Departamentul Cadastru,
În atenția: Vitalie Antociuc, Manager de proiect
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova,
Str. Alexandr Puskin 47, of.318
e-mail
pief.procurement@asp.gov.md
adresa paginii web: www.asp.gov.md


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet