Invitație pentru prezentarea ofertelor de preț - Procurare terminale

Distribuie prietenilor:Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul contractului de finanțare Nr. SR-IP-02 din 02/01/2019, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, în cadrul Programului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ la cota TVA 0%, pentru livrarea următoarelor bunuri:

Lotul nr.1

1. Terminal pentru deservire

Lotul nr.2

1. Software pentru terminal

2. Oferta dumneavoastră conform formatului specificat în anexa №.1 poate fi adresată şi expediată la adresa:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 (subsol)

Tel.: /+373/ 22 00-99-74 

E-mail: [email protected]   

Oferta dumneavoastră trebuie să includă toate bunurile solicitate și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

Ofertanții pot depune o singură ofertă care va conține un singur Lot sau ambele Loturi, dar care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per fiecare Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat pentru fiecare Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în anexa №.1. Opțiuni alternative nu vor fi permise.

Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/

3. Oferta urmează a fi prezentată în plic sigilat, la adresa specificată în alin.2. Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Invitației pentru prezentarea ofertei Nr.31_ IP/ din 11.12.2020.

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 18 decembrie 2020, ora locală 15:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Ofertele vor fi deschise public, în prezența reprezentanților ofertanților care vor dori să participe, la data si ora specificate mai sus, la adresa specificată în alin.2. 

Ofertele expediate prin fax și/sau poșta electronică NU sunt acceptate și vor fi respinse.

5. PREȚUL:

(i).  PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota Zero TVA, si nu includ Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale în Republica Moldova, sau alte cheltuieli de livrare la destinația finală: mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol).

Prețul va include transportarea, instalare, montare şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: CIP Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol), sediul A.O. „Inițiativa Pozitivă”, pentru bunurile importate în Moldova, în conformitate cu termenii INCOTERMS 2000.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț care corespund specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele împreună oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot. 

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile solicitate. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea ofertei va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 2 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă de 45 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la: 

Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. „Inițiativa Pozitivă”.

Tel: (022) 00-99-74, GSM. 068283969.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.