„Construim parteneriate, consolidăm transparența și contribuim la dezvoltarea locală” – Interviu cu Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana PalihoviciINTERVIU CU PREȘEDINTA ASOCIAȚIEI „INSTITUTUM VIRTUTES CIVILIS”, LILIANA PALIHOVICI

12 organizații ale societății civile și 12 administrații publice locale din trei raioane ale țării – Anenii Noi, Călărași și Strășeni, se află în prim-planul unui proiect de promovare a democrației participative și de sporire a transparenței locale, realizat de către Asociația „Institutum Virtutes Civilis” și finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, dezvăluie esența proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” și explică legătura dintre participarea cetățenilor și dezvoltarea comunitară.

– Ce idee se află în miezul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, implementat în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”? De ce este nevoie de transparență pentru dezvoltarea locală?

– Ideea-cheie a proiectului este faptul că cetățenii și organizațiile societății civile sunt parte a soluțiilor de dezvoltare comunitară. De aceea ne-am propus, împreună cu partenerii noștri, să construim parteneriate, să consolidăm transparența și să contribuim astfel la dezvoltarea locală.

De ce lucrăm cu trei beneficiari: organizații ale societății civile, administrații publice locale și cetățeni? Însăși filosofia proiectului este dictată de logica dezvoltării locale. Dacă unul dintre acești parteneri nu cunoaște procesul și nu se implică, rezultatele pe care dorim să le obținem nu vor fi atinse. Doar sinergia și implicarea conștientă a celor trei parteneri aduce comunității dezvoltate, democrație avansată și interes sporit din partea cetățenilor de a fi actori implicați în dezvoltarea locală, de a fi parte a soluțiilor de dezvoltare comunitară.

Convingerea noastră este că, cu cât oamenii cunosc mai mult cum se iau deciziile, cum se formează bugetul local, cum se gestionează resursele, cine le gestionează, cum sunt stabilite și cum se colectează taxele locale, cu atât mai mult cetățenii sunt deschiși și cooperanți ca să ajute la implementarea activităților. Astfel cu resurse mici pot fi obținute rezultate mari. În același timp, știm că o societate civilă puternică este vitală pentru susținerea democrației și revigorarea ei prin verificarea și stoparea abuzurilor administrației, dezvoltarea de noi agende de reforme și creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la drepturile și responsabilitățile lor. Aceste abordări vor fi promovate prin activitățile proiectului pe care îl implementăm.

Pentru a promova cultura participării cetățenești la dezvoltarea comunitară, pentru a crește gradul de implicare a locuitorilor și a organizațiilor societății civile în administrarea comunității, trebuie să redăm cetățenilor încrederea și instrumentele de participare. Asta facem în cele trei raionale din centrul Republicii Moldova – Anenii Noi, Călărași și Strășeni, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”.

– Ce activități v-ați propus să realizați? Cine sunt partenerii proiectului?

– Vom instrui pentru început 12 organizații ale societății civile și 12 administrații publice locale din cele trei raioane în domeniul bunei guvernări, cu accent special pe următoarele subiecte: advocacy la nivel local, activism civic, participarea cetățenilor în procesele decizionale locale, bugetarea participativă, comunicare și dialog dintre administrația publică locală și ONG-uri, transparența proceselor decizionale, accesul la informație etc.

De asemenea, vor fi selectate prin concurs trei echipe care vor beneficia de mentorat și asistență în dezvoltarea propriilor site-uri web, care vor servi la informarea cetățenilor pe subiecte de interes public. Ulterior, aceste pagini vor avea integrate o aplicație digitală de notificare pe care cetățenii să-l folosească drept instrument de informare și consultare comunitară.

Ne-am propus, totodată, să încurajăm și să contribuim la semnarea unor Acorduri bilaterale pentru promovarea transparenței și dialogului între cele 12 organizații ale societății civile și 12 administrații publice locale din Anenii Noi, Călărași și Strășeni.

Instruirile ulterioare pe care le vor realiza formatorii noștri pentru beneficiarii din cele trai raioane se vor axa pe buna guvernare, transparența decizională, bugetarea participativă.

Vom organiza și activități de informare și abilitare a cetățenilor pentru participare în cadrul unor consultări locale.

Toate aceste activități ale proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, sunt implementate de Asociația „Institutum Virtutes Civilis” în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

– Ce beneficii aduce comunităților și ONG-urilor locale și APL implicarea în acest proiect?

– Apreciem această investiție prin proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” ca una de lungă durată și care va influența procesul de dezvoltare comunitară, va crește gradul de responsabilitatea a autorităților locale față de cetățeni, va spori șansele de atragere a partenerilor de dezvoltare în comunitate și va contribui la stabilirea unui climat mai prietenos în comunitate.

Organizațiile societății civile își vor spori șansele de a stabili parteneriate eficiente și de a realiza în comun cu administrațiile publice locale inițiative necesare comunității. În același timp, va crește disponibilitatea publicului de a se implica voluntar în dezvoltarea comunității, solicitând și asigurând astfel responsabilitatea administrațiilor publice locale pentru angajamentele asumate la început de mandat în fața cetățenilor.

Este un drum de parcurs până se vor resimți toate beneficiile unor asemenea inițiative, însă aceasta este calea spre transparență și dezvoltare comună și ne-am propus să o parcurgem împreună.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety