Investițiile în sectorul de tineret devin o prioritate și la nivel localArticol adaugat de: Dima Cernica

Consiliul Național al Tineretului din Moldova(CNTM) anual dezvoltă raportul privind evaluarea Cheltuielilor destinate sectorului de Tineret a APLurilor de nivelul II (Consiliile Raionale) și vine cu recomandări pentru eficientizarea gestionării bugetelor.

APL-urile cheltuie mai mult pe tineret?

În anul 2021, din cele 35 de Consilii raionale (APL-uri de nivelul II) doar un raion nu a cheltuit nimic pentru tineri, suma care s-a cheltuit pe fiecare tânăr pe țară constituind 30 de lei.

Comparativ cu anul 2020, APL-urile au prezentat cheltuieli aproximativ de 1,5 ori mai mari per tânăr și totodată observăm că tot mai puține Consilii raionale care raportează 0 lei cheltuiți. Fapt ce ne arată că investițiile în sectorul tineret devin o prioritate nivel local.

„Vrem să construim o țară perfectă, dar nu suntem gata să investim în tinerii ei. Iar acest lucru justifică încă o dată importanța participării bugetare.” menționează Teodora Panuș, Președinta Consiliul Național al Tineretului din Moldova

UNFPA Moldova, alături de partenerii fideli ai sectorului de tineret Ministerul Educației și Cercetării și Biroul de cooperare al Elveție investește în dezvoltarea infrastructurii de tineret și prestarea serviciilor de calitate pentru tineri la nivel local și Dezvoltarea Rețelei Centrelor de tineret din Moldova, drept o platformă de desfășurare a activităților de tineret la nivel local, dar și facilitarea unui cadru deschis, cu oportunități și șanse egale de participare în procesul decizional pentru tineri este o prioritate pentru pentru sectorului de tineret, iar creșterea suportului bugetar este foarte importantă pentru consolidarea sectorului de tineret. pentru dezvoltarea personală a tinerilor în comunități. Astfel, tinerii au oportunitatea să fie implicați să participe la dezvoltarea comunitară.

Câteva din recomandările CNTM sunt:

  • A se asigura că mecanismele de participare și reprezentare a tinerilor sunt durabile,
  • Dezvoltarea parteneriatelor dintre APL și structurile de tineret
  • Dezvoltarea și instituționalizarea unor programe și instrumente pentru creșterea gradului de profesionalizare a specialiștilor de tineret la nivel local

Pentru a citi studiul, urmăriți CNTM pe canalele social media sau accesați următorul link.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova consideră că evaluarea anuală a cheltuielilor destinate sectorului de tineret este o practică care trebuie să fie prezentă pentru a informa tinerii despre situația actuală din localitatea lor și cum aceștia pot acționa pentru a contribui la dezvoltarea inițiativelor de tineret.

Activitatea este realizată cu suportul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova, al Ministerul Educației și Cercetării, Biroul de cooperare al Elveției și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație

telegram