“Adopta un Arbore!” la Feștelița

COMUNICAT DE PRESĂ

Campania “Adoptă un arbore!” la Feștelița   

Primăria satului Feștelița, în parteneriat cu Asociația Băștinașilor comunității, organizează la data de 23 martie, începînd cu ora 10.00 campania “Adoptă un arbore!”.

Inițiativa vizează plantarea arborilor pe circa 1 ha din suprafața fostului teren de stocare a deșeurilor comunale, care recent a fost salubrizat.

Campania se dedică Zilei Internaționale a Pădurilor și are ca scop sensibilzarea opiniei publice față de problemele ecologice ale comunității, evitarea formării gunoiștilor neautorizate în localitate, creșterea gradului de conștientizare asupra conservării și dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în beneficiul generațiilor prezente și viitoare.

La eveniment sunt invitați toți cetățenii satului, inclusiv copiii. La finele lucrărilor de plantare participanții vor avea posibilitatea să-și însemneze copacul adoptat printr-un bilețel, să primească cîte un certificat de adopție prin care își asumă responsabilitatea de a îngriji și întreține arborele pe viitor. Primăria s. Feștelița va pune material săditor la dispoziția participanților.

Acțiunea este una complementară Proiectului demonstrativ ”Crearea centrului de excelență prin pilotarea tehnologiilor de eficiență energetică și a surselor demonstrative de energie regenerabilă în satul Feștelița”, susținut fianaciar de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

Pentru mai multe detalii contactați:

GSM: 067704688 Nicolae Tudoreanu, primar s. Feștelița    www.facebook.com/ABFestelita/

GSM: 079577896 Viorica Stîncă, consultant dezvoltare comunitară, PR și comunicare AO FISM ONG