Noi realizări în cadrul proiectului desfășurat în ASEM „Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă”În Academia de Studii Economice din Moldova derulează Proiectul din cadrul Programului de Stat (2020–2023) „DEZVOLTAREA POLITICILOR PE PIAȚA MUNCII ÎN VEDEREA SPORIRII OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ”, Cifrul: 20.80009.1606.09, Prioritatea Strategică: Provocări societale. Coordonator: Alic BÎRCĂ, dr. hab., prof. univ.

DSC06953

Scopul pentru etapa 2023 a reprezentat analiza și promovarea unor politici concrete în vederea sporirii competitivității pieței muncii, precum și evaluarea comportamentului forței de muncă în vederea sporirii nivelului de ocupare a forței de muncă, din perspectiva aderării la Uniunea Europeană și al evoluțiilor contextuale și transformaționale din societate.

În vederea realizării scopului și obiectivelor pentru 2023, au fost înregistrate următoarele rezultate:

  • Au fost analizate rapoartele anuale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind nodul de implementare a politicilor active pe piața muncii din Republica Moldova și calculați mai mulți indicatori în acest scop.
  • A fost elaborat un chestionar privind dezvoltarea resurselor umane în instituțiile administrației publice care a cuprins 52 de itemi.
  • A fost elaborat eșantionul care a cuprins 1042 de respondenți, angajați ai instituțiilor publice din administrațiile publice centrale și locale.
  • Au fost elaborate direcțiile strategice spre care ar trebuie să intensifice activitățile instituțiile publice specializate pentru a spori nivelul de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova.
  • Au fost analizați factorii determinanți ai instituțiilor administrațiilor publice din perspectiva dezvoltării resurselor umane și impactul acestora asupra competitivității instituțiilor publice, fiind elaborat un model în acest scop.
  • A fost finalizată monografia cu titlul „Dezvoltarea politicilor pe piața muncii din Republica Moldova” precum și pregătirea acesteia pentru editare și publicare. În final, monografia a fost publicată la Centrul de Informare și Documentare Economică al Academiei Române din București, având un volum de 462 de pagini sau, 26,1 coli de autor. Tirajul monografiei a fost de 100 exemplare.
  • Au fost înregistrate 2 participări la Expoziții internaționale pentru prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului. Prima participare a avut loc la expoziția EUROINVENT (Iași, România), organizată sub egida Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Cea de-a doua participare a avut loc la expoziția INFOINVENT 2023, organizată de AGEPI.
  • A fost organizată o manifestare științifică (Masă Rotundă) cu genericul „Piața muncii din Republica Moldova: controverse, constrângeri și oportunități” (21 septembrie 2023).
  •  Au fost elaborate și publicate 31 de lucrări, dintre care 1 monografie editată peste hotare, 16 lucrări în Reviste științifice indexate în Baze de Date Internaționale, inclusiv o lucrare în revista Administrative Science, indexată în Scopus și Web of Science, (Factor de Impact 3.0) și o lucrare în revista Central European Business Review, indexată în Scopus și Web of Science, (Factor de Impact 1.71) și 13 lucrări în Volumele unor Conferințe Științifice Internaționale desfășurate atât în țară cât și în străinătate, dintre care 2 lucrări publicate de SPRINGER.
  • Au fost înregistrate 16 participări din partea membrilor echipei de cercetare la Conferințele Științifice Internaționale desfășurate atât în Republica Moldova, cât și în străinătate.

În concluzie, piața muncii din Republica Moldova este într-un proces de formare și reconfigurare care are implicații directe asupra evoluției societății și a economiei naționale. De asemenea, influența mai multor factori sociali și demografici au avut un impact asupra dezvoltării durabile a pieței muncii, iar schimbarea metodologiei de calcul a diferitor indicatori ce caracterizează piața muncii și ocuparea forței de muncă a creat anumite impedimente în realizarea unor cercetări cu serii lungi de date, întrucât acestea sunt incomparabile. Piața muncii și ocuparea forței de muncă reprezintă în continuare o problemă primordială pentru instituțiile guvernamentale și factorii decizionali la nivel național, precum și pentru toate categoriile de organizații din Republica Moldova. Deficitul sporit de forță de muncă înregistrat pe piața muncii conduce la identificare unor noi dimensiuni de cercetare pe viitor care să contribuie la o funcționare eficientă a pieței muncii și la o ocupare durabilă a forței de muncă, prin cuprinderea tuturor categoriilor de forță de muncă, inclusiv a persoanelor defavorizate pe piața muncii și a celor aflate în afara pieței muncii, dar care prin acțiuni concrete implementate la nivel național ar putea fi integrate pe piața muncii.

Birca