Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: peste 600 de violări în 23 de aniCEDOCu 23 de ani în urmă, la 12 septembrie 1997, Republica Moldova a devenit parte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). Prin aderarea la CEDO, Republica Moldova s-a angajat să respecte drepturile garantate de aceasta și a recunoscut jurisdicția Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat o sinteză a violărilor constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova din momentul aderării la Convenție, pentru a spori nivelul de informare al specialiștilor despre activitatea CtEDO în cauzele moldovenești, a facilita aplicarea standardelor CtEDO la nivel național, precum și pentru prevenirea violărilor similare în viitor.

Astfel, în perioada 12 Septembrie 1997 – 30 iunie 2020, CtEDO a pronunțat 461 de hotărâri, în care a constatat 616 violări ale CEDO de către Republica Moldova.

Cel mai des încălcate drepturi sunt:

 • dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) – 200 de violări (32,5%);
 • interzicerea torturii (Art.3 CEDO) – 142 de violări (23%);
 • dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) – 92 de violări (15%);
 • dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) – 60 de violări (9,7%);
 • dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) – 30 de violări (4,9%);
 • dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) – 19 violări (3,1%).

Cel mai des întâlnite tipuri de violări sunt:

 • neexecutarea hotărârilor judecătorești – 68 de violări (11 %);
 • casarea neregulamentară a hotărârilor judecătorești irevocabile – 52 de violări (8,4%);
 • detenția în condiții proaste – 46 de violări (7,5%);
 • investigarea defectuoasă a maltratării și a deceselor – 45 de violări (7,3%);
 • maltratarea – 31 de violări (5%);
 • lipsirea de libertate contrar legislației naționale – 28 de violări (4,5%);
 • arestarea nemotivată – 27 de violări (4,4%).

Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești disponibile pe pagina web a CtEDO. Violările au fost sistematizate într-un tabel, în funcție de articole și tipuri de violări constatate de CEDO. În tabel, la fiecare categorie, sunt menționate toate hotărârile în care a fost constatată o violare de același tip.

Începând cu 2010, CRJM a analizat activitatea CtEDO în cauzele moldovenești pentru fiecare an: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019.

Documentul este disponibil în limba română la: https://bit.ly/33bHBH9