Rezultatele privind selectarea inițiativelor civice și a organizațiilor societății civile recent înființateEchipa proiectului „Actorii societății civile – promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și Republica Moldova” felicită grupurile de inițiativă civică și organizațiile societății civile, selectate pentru a fi ghidate să-și dezvolte propria strategie.

Inițiativele civice învingătoare sunt:

  1. AO „Proiectul Media CU Sens”
  2. PULS
  3. Inițiativa Împreună Împotriva Covid-19
  4. Centrul de Justiție Socială „Echitate”
  5. AO „TinerEd”
  6. AO „ Integrare. Perspectiva – VIP CENTRU”
  7. AO „Luceafărul Sudic”
  8. Inițiativa Mediu curat și oameni sănătoși.

Fiecare grup sau organizație va fi contactată de echipa proiectului pentru a stabili pașii următori de implicare și colaborare.

Prin intermediul proiectului „Actorii societății civile – promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și Republica Moldova”, organizațiile societății civile recent înființate vor fi încurajate să-și facă auzită vocea în spațiul civic actual și să-și demonstreze capacitatea și energia de a pune lucrurile în mișcare împreună cu și pentru oameni.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de People in Need Moldova. Activitățile proiectului se vor desfășura în perioada anilor 2020 – 2022.

*****

Acest material apare cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestuia ține doar de responsabilitatea People in Need Moldova și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.

Logo Rom UE si PIN vertical