A.O. AVD anunță inițierea campaniei de abonare la Revista ”Managementul Deșeurilor” pentru anul 2020Revista ”Managementul Deșeurilor” este o publicație a A.O. "Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor", care apare trimestrial (4 ediții pe an), reprezentând o revistă  de specialitate, ce oferă informații despre situația actuală în domeniul gestionării deșeurilor, noutăți legislative și practici de conformare la cadrul legal, bune exemple de management a deșeurilor, viziunea experților în domeniu, actualități externe și informații utile pentru mediul academic, etc.   

Revista este adresată Autorităților  publice centrale și locale, agenților economici, operatorilor autorizați specializați în colectarea și reciclarea deșeurilor, instituțiilor de învățământ, ONG-urilor, persoanelor fizice, precum și oricărui cititor interesat de acest domeniu.

sdsdsdsdsd

MODALITĂȚI DE ABONARE:

  • La oricare din oficiile poștale: ale Î.S. ”Poşta Moldovei” sau la  ”Moldpresa” cu selectarea Indicelui de abonare -  PM 32200;
  • Virament bancar: în contul A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

           Cod fiscal: 1010620007890, deschis la Moldova Agroindbank (AGRNMD2X):

           Cont IBAN: MD11AG000000022511632344

 

Revista ” Managementul Deșeurilor” este editată din martie, 2013 și până în prezent au fost tipărite și distribuite către abonați 24 de numere. Revista are o distribuție națională, fiind prezentă atât în mun. Chișinău cât și în toate raioanele din țară.

Având drept scop informarea și ghidarea cititorilor revistei în direcția ecologizării activităților sale la nivel de țară, localitate, instituție sau gospodările, punem un accent deosebit pe stabilirea și fortificarea unor parteneriate durabile cu sectorul public, privat și societatea civilă. În acest sens, pe paginile revistei, apar constant diverse anunțuri, prezentări de produse și servicii eco-sustenabile, evenimente, proiecte, etc.

jjjjjj

Avantaje:

  • Vizibilitate şi siguranţă în relație cu partenerii și clienții;
  • Abonament gratuit la revistă pe perioada contractului;
  • Flexibilitate în a alege perioada de apariţie, forma şi suprafaţa reclamei Dvs.;
  • Tarife de reclamă competitive.

 

Aurelia Bahnaru, PhD

Director Revista "Managementul Deșeurilor"

aurelia@e-circular.org

aureliabahnaru@gmail.com

  1. Tel. 060509934