MOLDOVA: AUTORITĂŢILE SE ESCHIVEAZĂ DE LA PROTECŢIA ORDINII PUBLICE ŞI INTERZIC ÎNTRUNIRILE

Autorităţile moldoveneşti continuă să împiedice desfăşurarea paşnică a întrunirilor publice şi exprimarea opiniilor, discriminînd minorităţile, a declarat organizaţia de apărare a drepturilor omului Amnesty International Moldova cu referinţă la interzicerea de către instanţele de judecată a întrunirii bisericii creştine "Adventiştii de ziua a şaptea" în centrul Chişinăului.

Evenimentul urma să se desfăşoare pe 15 august în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN) din Chişinău. În această zi, reprezentanţii bisericii creştine "Adventiştii de ziua a şaptea" intenţionau să organizeze o întrunire în cadrul proiectului internaţional "Urmează Cartea Cărţilor". Se presupunea desfăşurarea unui concert şi o expoziţie a Bibliei, fiecare din cărţile ce o formează fiind scrisă în diferite limbi - în total în 66 limbi ale lumii. Încă pe data de 10 iunie organizatorii au informat Primăria mun. Chişinău despre planurile acestora. Pe 17 iunie Primăria a emis un ordin pentru serviciile orăşeneşti cu scopul acordării ajutorului necesar în desfăşurarea întrunirii.

Cu toate acestea, la începutul lunii august, cu cîteva zile înainte de întrunire, Primăria s-a adresat în judecată cu cererea de modificare a locului desfăşurării întrunirii. Primăria şi-a motivat solicitarea prin adresările primite din partea conducerii şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe "Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove". În aceste adresări se făcea apel la faptul că 93% din populaţia Moldovei este creştin ortodoxă. Totodată, se evidenţia faptul că desfăşurarea unei astfel de întruniri în PMAN Chişinău, în apropierea Catedralei, va duce la perturbarea moralităţii şi va genera tulburări în masă, violenţă, conflicte şi dezordini.

"Se observă tendinţa că în Chişinău autorităţile fac un pas în urmă şi limitează libertatea întrunirilor, sau nu asigură protecţia necesară manifestanţilor, în cazul în care parvin mesaje despre potenţiali contra-manifestanţi. Este o practică defectuoasă. Autorităţile trebuie să demonstreze fermitate în respectarea libertăţii întrunirilor paşnice şi exprimării în baza egalităţii şi nediscriminării faţă de minorităţi", a afirmat Evghenii Goloşceapov, Directorul Executiv Amnesty International Moldova.

Pe 12 august, Curtea de Apel din Chişinău a emis hotărîrea de a interzice desfăşurarea întrunirii adventiştilor în PMAN şi de a transfera locul desfăşurării acesteia în Teatrul Verde - un loc izolat într-o zonă de parc, cu puţini trecători. Mai tîrziu Curtea Supremă de Justiţie a susţinut şi a lăsat hotărîrea în vigoare.

Prin acţiunile sale, Primăria şi instanţele de judecată naţionale au limitat neîntemeiat şi prin aceasta au încălcat dreptul la libertatea întrunirilor şi de exprimare a reprezentanţilor bisericii creştine "Adventiştii de ziua a şaptea". Astfel au fost create premise pentru un caz de perspectivă împotriva Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

"Dacă există pericolul dezordinilor, atunci autorităţile, iar în parte poliţia, sunt obligate să se pregătească şi să apere manifestanţii de atacanţi, dar nu să interzică întrunirile şi să se eschiveze de la realizarea obligaţiilor lor de protejare a ordinii publice. Autorităţile trebuie să asigure protecţie indiferent de acordul sau dezacordul majorităţii populaţiei cu opiniile exprimate în cadrul întrunirilor", a adăugat Evghenii Goloşceapov.

Legea cu privire la întruniri este un document progresiv, dar problema constă în realizarea neefectivă a acesteia în practică. Din această cauză autorităţile trebuie să demonstreze voinţă pentru realizarea completă a acestei legi pentru toate grupurile de populaţie, şi să nu se lase influenţaţi de cei care îndeamnă la modificarea acesteia, astfel limitînd libertatea întrunirilor

 

*******

Pe 11 mai 2008 Primăria Chişinău a încercat să interzică, iar poliţia nu a asigurat protecţia participanţilor marşului în susţinerea legislaţiei antidiscriminatorii, organizată de Centrul de Informaţii "GenderDoc-M".

Pe 13 august 2009 poliţia nu a asigurat ordinea în timpul desfăşurării întrunirii bisericii creştine "Adventiştii de ziua a şaptea" în centrul oraşului Bălţi. În Chişinău, desfăşurarea pe 15 august a unei întruniri similare în centrul oraşului a fost interzisă din cauza pericolului contra-manifestărilor. În acelaşi timp, nu a parvenit niciun mesaj cu privire la probleme în pregătirea şi desfăşurarea unor întuniri analogice, organizate de biserica creştină "Adventiştii de ziua a şaptea" în Cahul, Comrat şi Tiraspol în perioada 10-12 august 2009.

 

Inna Guleac,

Press Officer,

Amnesty International Moldova

 

www.Amnesty.MD

tel.: /+373-22/ 83-58-08, ext. 13

fax: /+373-22/ 290-927

mob.: + 373-69-33-78-41

mob.: + 373-79-99-35-30

e-mail: media@amnesty.md