Legile populiste înfloresc corupțiaAproape jumătate din proiectele de legi promovează interesele sau beneficiile autorilor. Acest lucru trezește îngrijorări, în condițiile în care procesul legislativ deviază de la interesul public general și este orientat pentru atingerea unor scopuri și interese private. ”Lideri la acest capitol sunt deputații, care în perioada 2015 -2016 au avut 76% din inițiative legislative care au promovat interesele (private, corporatiste) contrare interesului public”, a afirmat în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic” Viorel Pârvan, expertul IDIS Viitorul.

Promovarea legilor pe criterii de interes duce la scăderea nivelului de credibilitate a Legislativului și crearea percepției în societate privind coruptibilitatea deputaților, care se pare că sunt mai mult preocupați de interesele personale, decât de interesul celor care i-au ales.

Potrivit lui Viorel Pârvan, există o diferență, care tot mai mult se accentuează, în ce privește consultarea mediului de afaceri la elaborarea și adoptarea politicilor publice economice la nivelul Guvernului și în cadrul Parlamentului. În Guvern, într-o măsură mai mare, procesul de consultare publică și implicarea mediului de afaceri este vizibil și are rezultate. Spre exemplu, asociațiile de business fac parte din grupurile de lucru și comisiile create pe lângă autoritățile publice (ministere) sau chiar participă ca membri în Consiliul Economic al premierului.

”Un proiect de lege înaintat de deputat nu trece toate etapele şi procedurile de transparenţă care ar fi similare celor parcurse de un proiect de lege înaintat, spre exemplu, de Guvern. La etapa inițială de elaborare a inițiativelor legislative ale deputaților este ignorată fundamentarea științifică pentru a stabili consecințele de orice natură a reglementărilor cuprinse în ele. Totodată, la această etapă nu totdeauna sunt implicați experții, specialiștii în domeniu și nici reprezentanţii părţilor interesate pentru ca aceștia să poată promova propriul punct de vedere asupra inițiativei legislative”, a mai spus Pârvan.

În concluzie, expertul a spus că de regulă, inițiativele venite din partea Guvernului sunt mai calitative față de cele ale deputaților. Aceasta se datorează capacităților mai mari ale Guvernului, de fundamentare a acestuia, de expertiză și de consultare a legilor. Chiar și capacitățile de personal sunt mai mari, or, deputatul este defavorizat în acest sens. El poate avea un consilier, dar nu totdeauna acesta are capacitatea de creație legislativă. Per ansamblu, fie că sunt inițiativele Guvernului, fie că sunt ale deputaților, calitatea legilor rămâne a fi nesatisfăcătoare.

Volumul proiectelor înaintate de deputați în 2015-2016 este în creștere comparativ cu anii precedenți. Însă, în raport cu inițiativele din partea Guvernului, acestea sunt mai puține. Statistica arată astfel: circa 47% sînt inițiativele deputaților și 53% sunt ale Guvernului. 

Emisiunea este realizată de către IDIS Viitorul în parteneriat cu Radio Europa Liberă.

Pentru mai multe detalii contactați Coordonatorul Relații Publice IDIS Viitorul, Victor URSU la adresa de email ursu.victoor@gmail.com sau la telefonul 069017396.