Vizită de lucru la proiectele regionale aprobate pentru finanțare din raioanele Orhei, Rezina și ȘoldăneștiAu început vizitele de monitorizare a proiectelor noi aprobate pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anul 2017. Astăzi, 15 februarie, o echipă formată din reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, șeful Direcţiei relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională, Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru, Viorel Jardan și  reprezentanții secției managementul proiectelor, au întreprins o vizită de lucru la un șir de proiecte regionale care au fost aprobate pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anul 2017. Astfel, echipa ADR Centru a inițiat aceste vizite la proiecte pentru a se documenta cu situația din teren și a discuta cu aplicanții proiectelor detalii despre demararea propriu-zisă a lucrărilor în cadrul proiectelor. 

Astfel, au fost monitorizate trei din cele 11 proiecte regionale noi, care vor începe să fie implementate în anul curent. De dimineață echipa de monitorizare s-a întrunit cu aplicanții și partenerii proiectului  „Reabilitarea și conectarea drumului local L165 la drumul național R20 și coridorul regional nr.13 M2-R20". Reprezentanții Consiliului raional Rezina susțin că prin realizarea acestui proiect se dorește asigurarea unei conectivități rutiere durabile, în condiții de siguranță și cost-eficiente pe tot parcursul anului, pentru a sprijini dezvoltarea regională și creșterea bunăstării populației din raion.

Vizita a continuat prin inspectarea Centrului de Sănătate Șoldănești, acolo unde urmează să fie implementat proiectul „Efencietizarea energetică a edificiului a Centrului de Sănătate Șoldănești". Acest proiect are drept scop creșterea eficienței energetice a clădirilor și a calității  serviciilor medicale  primare.

Echipa de monitorizare și-a încheiat vizita la Orhei, unde va fi realizat proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului chirurgical al IMSP Spitalul raional Orhei". În urma realizării acestui proiect va fi sporit confortul pacienților, dar și reducerea cheltuielilor necesare pe timp de iarnă pentru asigurarea încălzirii blocului chirurgical.

În timpul vizitei de monitorizare,  directorul ADR Centru, a informat beneficiarii proiectelor despre Decizia CNCDR nr.1/17 din 27.01.2017 privind finanțarea alocată pentru anul 2017 cu referire la fiecare proiect în parte. Tot aici au fost discutate aspectele despre alocarea contribuției din partea APL sau alte surse la proiectele unde a fost indicate și o sursă suplementară de finanțare decît FNDR. Participanții la ședințe au stabilit că în viitorul apropiat va fi stabilit managerul local pentru fiecare dintre proiectele care vor fi initiate. În cele ce urmează aplicanții vor coordona documentația cu specialiștii ADR Centru pentru inițierea procedurilor de achiziții publice.

Asemenea vizite în teren vor fi întreprinse în următoarele zile la fiecare dintre cele 11 proiecte noi aprobate pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anul 2017.


telegram