Clubul Formatorilor discută necesităţile de învățare ale tinerilorPe 22 iulie, în incinta Centrului Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, a avut loc ședința Clubului Formatorilor, în cadrul proiectului „Promovarea Educației Non-Formale de Calitate în Domeniul Tineret”.

IMG 4381În cadrul ședinței beneficiarii proiectului au prezentat rezultatele studiilor realizate la tema: „Necesitățile de învățarea ale tinerilor”. Analiza a fost efectuată în cadrul Centrelor de Resurse pentru Tineri din diferite regiuni prin intermediul discuţiilor, focus grupuri, intervievări și chestionare online a tinerilor. Instrumentele de cercetare au fost chestionarul cu răspunsuri precodificate sau întrebările deschise administrate de către facilitatori, participanții Cursului de Lungă Durată în Formare de Formatori.

Grupul țintă l-au constituit tinerii din diferite regiuni ale țării, cu vîrsta cuprinsă între 14-30 de ani, preponderent beneficiarii Centrelor de Resurse pentru Tineri Raionale. Volumul eșantionului cantitativ implicat a fost de aproximativ 400 tineri. Astfel, tinerii și-au expus dorința de a participa la diverse cluburi tematice, activități de weekend, instruiri și master class-uri pe diverse tematici: leadership, dezvoltare personală, management-ul timpului, activism social, etc,.

De asemenea, la eveniment au participat: Constantin Ţurcan, Şef-adjunct, Direcţia Tineret, şi Victor Zubcu, Ministrul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, care a vorbit despre importanța educației non-formale și valoarea proiectului pentru Centrele de Resurse pentru Tineri din țară, întru contribuirea și facilitarea realizării acțiunilor stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020.

„Ședința de vineri a fost ca o mini-evaluare a muncii noastre. Am avut posibilitatea să facem schimb între cercetări, astfel am primit o imagine mai amplă în ceea ce privește necesitățile de învățare a tinerilor din Moldova. De asemenea, despre sondaj aș putea spune că a fost o bună practică care va servi ca ghid organizației noastre. Bazîndu-ne pe datele obținute vom putea mai ușor stabili pe ce direcții să punem accent și cum vom putea implica mai mulți tineri în viața civică a comunității.”, susține Aliona Berdilo.

Amintim că studiul dat a fost realizat ca parte componentă a pregătirii viitorilor formatori, beneficiari ai proiectului „Promovarea Educației Non-Formale de Calitate în Domeniul Tineret”. Scopul studiului, reprezintă atît evaluarea necesităților, cît și elaborarea ulterioară a ofertelor educaţionale ce pot acoperi necesitpţile identificate, precum şi a programelor complementare de implicare a tinerilor în activitățile sociale în comunitățile din care fac parte.

Proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret” este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi 2016.

Următoarea instruire va ava loc în luna august şi va axată pe alte 3 competenţe şi anume: design-ul programului educaţional; cooperarea de succes în echipă de formatori; „comunicarea eficientă cu alţii.

Pentru detalii puteţi să contactaţi coordonatorul de proiect: Bezărău Ana la următorul e-mail: anisoarabezarau@gmail.com