Institutul de Politici Publice lansează un nou site www.antidiscriminare.egalitate.md, un instrument eficient pentru raportarea, examinarea cazurilor de discriminare și oferirea unei opinii fundamentate cu privire la soluționarea acestora

Un nou website: www.antidiscriminare.egalitate.md este lansat în Republica Moldova cu scopul de a contribui la prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității de șanse. Pagina web va fi gestionată de Institutul de Politici Publice în calitate de aplicant principal al proiectului, în parteneriat cu: Institutul pentru Politici Publice din România, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (în continuare Consiliul) din Republica Moldova și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din România.

Ce vă oferă acest website?

  • Un element de noutate oferit de pagina web este legat de posibilitatea de a adresa Consiliului plângeri electronice prin intermediul serviciului online: Scrie o plângere. Consiliul va examina toate plângerile parvenite online prin care se comunică un presupus act de discriminare, în conformitate cu criteriile protejate indicate în Legea nr. 121 privind asigurarea egalității: rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică, orientare sexuală sau orice alt criteriu similar.

Pentru a depune plângerea, victima sau orice altă persoană interesată în calitate de reclamant trebuie să completeze un formular online în care să indice: când a fost săvârșită fapta de discriminare, să descrie fapta de discriminare care este invocată, să selecteze criteriul protejat, domeniul în care s-a produs discriminarea, să menționeze dacă există vre-un martor care a asistat la fapta de discriminare și să anexeze eventuale dovezi care susțin actul de discriminare. În continuare, plângerea online se expediază automat pe adresa de e-mail a secretariatului Consiliului, unde este înregistrată și îi este atribuit un număr de caz, ulterior fiind repartizată unuia din cei 5 membri ai Consiliului. La ședința de audiere, părțile împreună cu membrii Consiliului dezbat faptele expuse de către petiţionar şi de către reclamat, examinează probele prezentate pe caz și adresează întrebări. Durata examinării unei plângeri durează de la minim 30 de zile la maxim 90 de zile. Serviciul online de scriere a plângerilor își propune să eficientizeze modalitatea de adresare către Consiliu, făcându-l mai vizibil și mai accesibil persoanelor supuse unor presupuse acte de discriminare.

  • Alt element inovativ este introdus pe site de Amicus Curiae (sau 'prieten al instanţei')  care urmărește să devină un instrument de luptă eficient și ușor de utilizat în cazurile de discriminare examinate de Consiliu. Amicus Curiae poate lua forma unei opinii juridice, depoziții, raport (amicus brief) sau orice alt format relevant. Acesta reprezintă o modalitate prin care persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale de profil,  grupurile de advocacy sau orice alte părți interesate care nu sunt parte a cazului audiat pot oferi informații nesolicitate legate de fapta de discriminare examinată de Consiliu. Toate părțile interesate pot expedia în regim online informații legate de deciziile emise de Consiliu prin încărcarea unui fișier pe site, accesând butonul Încărcați Amicus Curiae aliniat fiecărei decizii disponibile. Instrumentul de Amicus Curiae tinde să coalizeze eforturile tuturor actorilor cu atribuții în domeniul combaterii discriminării din Republica Moldova, propunându-și să aibă un rol esențial în încurajarea și susținerea punctelor de vedere cu privire la deciziile emise de Consiliu.

Menționăm că site-ul a fost lansat  în cadrul Proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”, finanțat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. Proiectul are drept scop dezvoltarea în Republica Moldova a unui sistem independent și eficace de prevenire și de combatere a discriminării.

Author: Maria Stratan

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă