În Regiunea Centru se bun bazele noii Strategii de dezvoltare regională1

23 Octombrie 2015 — Membrii Comitetului pentru Planificare Strategică din Regiunea de Dezvoltare Centru s-au întrunit în cadrul celei de-a III-a ședințe ordinare. Întrunirea s-a desfășurat în sala de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni.

În cadrul ședinței s-a discutat progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională și obiectivele incluse în draftul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională.

Președintele CRD Centru, Eleonora Graur, prezentă la întrunirea de astăzi a salutat inițiativa desfășurării acestor evenimente exprimînduși convingerea că numai participînd împreună la elaborarea documentelor strategice vom avem un rezultat bun și vom asigura beneficiul pentru fiecare dintre raioanele regiunii noastre.

Igor Malai, șef adjunct al Direcției generale dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor(MDRC), a informat participanții la ședință despre obiectivele și măsurile prevăzute în proiectul Strategiei Națională de dezvoltare Regională 2016 - 2020. În acest context reprezentantul MDRC a specificat că este binevenit faptul că în acest proces de elaborare a strategiei pentru Regiunea Centru sînt consultați toți factorii care interesați și că este foarte importantă participarea celor care ulterior vor implementa acest document. „Documentele care se elaborează în prezent sînt scrise în strînsă corelare cu documentele naționale, în baza experienței acumulate și a evaluării procesului de dezvoltare regională care a luat amploare în anul 2010. Evaluarea făcută denotă anumite carențe în documentul existent fapt ce ne permite îmbunătățirea noii strategii și axarea pe domeniile specifice ce caracterizează Regiunea Centru." A mai adăugat reprezentantul MDRC.

Specialiștii din cadrul secției Planificare startegică și programare a ADR Centru au prezentat membrilor Comitetului progresulu în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020. Aici participanții la întrunire au fost familiarizați cu sumarul Profilului Regiunii de Dezvoltare Centru, dar și cu analiza rezultatelor exercițiului din cadrul Ședinței nr II, unde membii comitetului au schițat împreună punctele tari, slabe, oportunitățile și riscurile Regiunii Centru. Aici fiecare participant și-a exprimat părerea pentru ca de comun acord să fie identificată corect situaţia actuală a regiunii.

Ședința de astăzi s-a încheiat cu un exercițiu practic moderat de Eduard Hîrbu, Expert Business Consulting Institute, unde au fost discutate obiectivele, măsurile și acțiunile pentru Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020. Astfel, fiecare participant urmează să analizeze propunerile venite din partea experților prezenți la ședință și să expedieze la adresa ADR Centru lista propunerilor de îmbunătățire a celor propuse ținînd cont de specificul raionului pe care-l reprezintă.

Membrii Comitetului pentru Planificare Strategică din Regiunea de Dezvoltare Centru s-au întrunit în cadrul Şedinţei nr. 2 în luna martie a anului curent.