Dior, Lancôme, Chanel ș.a. – produse cosmetice contrafăcute, comercializate în stradă sau pe site-uri de anunțuri5Asociaţia Patronală în domeniul Conformităţii Produselor din Republica Moldova (APCP) este îngrijorată de faptul că, pe piața internă din ce în ce mai frecvent sunt comercializate produse cosmetice contrafăcute. ”Producătorii” clandestini aduc prejudicii statului, agenților economici care activează legal, dar, cel mai important, pun în pericol viața și sănătatea consumatorilor.

”Importul, fabricarea, depozitarea și comercializarea produselor cosmetice pe piața Republicii Moldova nu necesită autorizări speciale. În context, aceste mărfuri sunt vândute nu doar în farmacii sau în centre comerciale, ci și la piață, în gherete, în stradă, iar mai nou, pe site-uri de anunțuri. Chiar dacă pe ambalaje sunt inscripționate denumiri de branduri cu renume internațional, produsele cosmetice comercializate în locuri neautorizate sunt, în majoritatea cazurilor, contrafăcute. De regulă, aceste mărfuri nu dispun de certificate de conformitate, sunt păstrate în condiții antisanitare, nu se cunoaște proveniența lor, componența și, cu siguranță, nu sunt testate dermatologic”, a precizat președintele Asociaţiei Patronale în domeniul Conformităţii Produselor din Republica Moldova, Victor Catan.

Riscurile la care se expun consumatorii sunt mari, deoarece din categoria produselor cosmetice fac parte nu doar fardurile, cremele și parfumurile, ci şi produse vitale pentru sănătate, precum pasta de dinţi, produsele de curățat, de protecţie solară ș.a. Respectiv, dacă consumatorul a procurat un produs neconform pe care îl utilizează zilnic, se poate intoxica. Alergii, erupții cutanate, afecțiuni ale tractului gastro-intestinal, modificări ale sistemului endocrin, în special la copii – acestea sunt doar câteva dintre efectele pe care le pot provoca produsele cosmetice contrafăcute.

”Prin faptul că pe piață sunt plasate mărfuri falsificate, se aduc prejudicii atât consumatorilor, cât și producătorilor, importatorilor care activează legal, precum și bugetului de stat. Fabricanții de cosmetice contrafăcute nu achită impozite, nu investesc în procesul de producere, nu respectă normele sanitar-igienice, utilizează materii prime și ambalaje de calitate dubioasă. Comercianții stradali și cei de pe site-urile de anunțuri nu eliberează bon de casă și nu oferă nici o garanție privind conformitatea mărfurilor vândute.

În această ordine de idei, dacă consumatorii au depistat cazuri de comerț ilicit, trebuie să se adreseze organelor de poliție. Dacă au dubii privind calitatea produselor cosmetice achiziționate, pot apela la un laborator de încercări acreditat, pentru a li se confirma sau infirma bănuiala.

În calitate de reprezentant al societății civile, dar și al agenților economici, Asociaţia Patronală în domeniul Conformităţii Produselor din Republica Moldova face un apel și către Agenția Pentru Protecția Consumatorilor, care are funcția de supraveghere a pieței, să identifice comercianții și să sancționeze comercianții ce încalcă legislația”, a declarat Victor Catan.

Cu regret, actualmente în Republica Moldova nu există un regulament tehnic ce ar stipula clar cerințele față de produsele cosmetice plasate pe piață, modalitatea de asigurare a calității lor, modalitatea de retragere de pe piață și distrugere a produselor cosmetice neconforme, expirate sau contrafăcute. Evaluarea conformității produselor cosmetice este benevolă. Totuși, în Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice (Reguli Nr. 66 din  22.12.2004, Ministerul Sănătăţii) este stipulat că, produsele cosmetice comercializate nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt respectate condiţiile de utilizare, şi anume: prezentarea produselor, etichetarea, instrucţiunile privind conservarea, depozitarea, utilizarea şi îndepărtarea acestora, precum şi orice altă indicaţie prevăzută de producător, respectiv de importator.

Totodată, Legea Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, prevede în mod expres că ”se interzice producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor care nu corespund cerinţelor obligatorii stabilite în documentele normative sau care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor” (art.6 al(3)).

Producătorul este obligat să plaseze pe piaţă numai produse inofensive care trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate, de alte documente, conform legislaţiei, şi produse care corespund cerinţelor prescrise sau declarate (art.7 lit. a)).

Vânzătorul este obligat: să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt inofensive şi corespund cerinţelor prescrise sau declarate; să nu comercializeze produse despre care deţine informaţii că sunt periculoase sau care se consideră periculoase; să anunţe, imediat, autorităţile competente, precum şi producătorul respectiv, despre existenţa pe piaţă a oricărui produs de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut); să retragă din comercializare produsele la care organele de control sau specialiştii proprii au constatat neîndeplinirea cerinţelor prescrise sau declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care pot fi eliminate neconformităţile respective (art.8 lit. a), b), c), d)).

Problema este că mai mulți comercianți ignoră prevederile legislative, iar lipsa cadrului normativ adecvat, certificării obligatorii și controlului/insuficiența controlului din partea organelor de supraveghere a pieței favorizează plasarea de piață a produselor cosmetice necalitative, contrafăcute.

Spre deosebire de legislația țării noastre, în statele Uniunii Europene acest domeniu este foarte strict reglementat, producătorii dețin laboratoare moderne de încercări, iar din luna iulie 2013 a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice. Potrivit acestuia, produsele cosmetice din magazine, indiferent dacă sunt fabricate în UE sau importate din ţări terţe, trebuie să respecte în întregime nou act normativ, care asigură standarde de siguranţă mai riguroase şi o informare mai bună a consumatorilor. Legislaţia europeană în domeniul produselor cosmetice a fost adoptată pentru prima dată cu 35 de ani în urmă, iar de atunci, a fost revizuită substanţial de şapte ori.