Promo-LEX: CEDO a comunicat un nou caz de răpire a persoanelor în Moldova

Oleg Filin, cetăţean al R.Moldova şi locuitor al mun.Chişinău a fost răpit la 25 martie 2009 de la domiciliu său din capitala R.Moldova, fiind transportat în or.Dubăsari. La 21 octombrie 2009, cu încălcarea tuturor drepturilor precesuale, Oleg Filin a fost ”condamnat” de către presupusa ”judecătorie” Dubăsari la 8 ani de închisoare.

La 15 Iulie 2010, reclamantul a depus o plângere către Procuratura Generală a RM prin care a solicitat intentarea cauzei penale și sanţionarea tuturor persoanelor implicate în răpirea și detenția sa ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. La 26 iulie 2010 procurorul în procuratura s. Ciocana a emis ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale deoarece fapta nu ar întruni elementele infracțiunii. La 07 octombrie 2010 Procurorul General a dispus anularea ordonanței din 26 iulie 2010 și pornirea urmăririi penale în baza art.328 al. 1 al CP al RM.  La 31 decembrie 2010, Procuratura s. Ciocana prin ordonanță a dispus încetarea cauzei penale nr. 2010488051 din considerentul că fapta nu întrunește elementele infracțiunii. Ordonanța procurorului a fost anulată de către procurorul ierarhic superior în data de 21 ianuarie 2011 și a dispus reluarea urmăririi penale. La 7 iunie 2011 urmărirea penală a fost suspendată pe motivul că nu a fost posibilă identificarea persoanelor care au săvârșit infracțiunea.

La data de 9 iulie 2010, reclamantul a înaintat o acțiune civilă împotriva Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova în legătură cu detenția sa ilegală în regiunea de est a Republicii Moldova. Reclamantul a adresat o petiție către Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova în care acesta descrie condițiile sale de detenție, pe care le consideră a fi contrare art.3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Anume, celula în care acesta este deținut nu este asigurată cu apă potabilă, lumină și ventilare. În perioada aprilie – septembrie 2010 acesta nu a avut acces la apă caldă. Reclamantul a mai invocat că în perioada expedierii plângerii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, acesta a fost deținut împreună cu persoane bolnave de tuberculoză.

În fața CtEDO reclamantul pretinde încălcarea art.3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în legătură cu detenția sa în condiții inumane, art.5 în legătură cu detenția sa ilegală în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, art.6 în legătură cu refuzul instanțelor judecătorești din Republica Moldova de a examina acțiunea reclamantului art.13 în legătură cu lipsa unui remediu efectiv la nivel național în legătură cu violările art.3, 5 și 6 al CEDO. 

În fața Curții Europene a Drepturilor Omului cazul este reprezentat de avocaţi și juriști din cadrul Asociației Promo-LEX.

Mai multe detalii cu privire la expunerea faptelor găsiți aici.        
  
Pentru mai multe detalii, contactaţi Alexandru Postica, Director de Program Asociația Promo-LEX, Avocat. tel: (22) 450024, GSM: 069104851, e-mail: promolex.pr@gmail.com