Noi rezultate în urma eforturilor depuse de societatea civilă în cooperare cu Guvernul!Fundaţia Pontis (Slovacia) şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova (FEE) anunță încheierea proiectului “Slovacia şi viitorul European al Moldovei (consolidarea capacităţilor sectorului non-guvernamental din Moldova pentru a realiza un dialog cu instituţiile de stat privind viitorul European al Moldovei)”. În cadrul acestuia a fost organizat un șir  de activități care au contribuit la  consolidarea capacităților membrilor Consiliului Național pentru Participare (CNP), ca aceștia, la rândul lor, să  faciliteze participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare și evaluare a documentelor de planificare strategică.

În cadrul proiectului, organizaţiile membre ale Consiliului Naţional pentru Participare au avut parte de un program integral de instruire care a constat din trei module cu  tematici ca: Politici publice: Experienţa Slovaciei în promovarea ideii de democraţie directă şi reforme pro-Europene; Advocacy și advocacy la nivel de UE: Instituţiile UE, modalitatea lor de funcționare şi comunicarea cu ONG-urile și Dezvoltarea cooperării dintre Delegaţia Uniunii Europene din Moldova şi Consiliului Naţional pentru Participare: Identificarea priorităţilor comune şi instruire în accesarea finanţării UE în contextul actual şi în perspectivă.

O altă inițiativă care a contribuit la îmbogățirea cunoștințelor reprezentanților societății civile au fost vizitele de studiu în Bratislava (Slovacia) şi Bruxelles (Belgia) pentru 10 reprezentanți ai organizațiilor membre ale Consiliului. Scopul vizitei a fost de a stabili legături cu organizaţiile de profil din Slovacia şi Belgia şi de a face schimb de informaţii/experienţă pentru a îmbunătăţi calitatea proiectelor de advocacy care au urmat. Astfel, în timpul vizitei, participanţii au avut întâlniri tematice, în dependenţă de subiectul proiectului implementat, au avut posibilitatea de a prezenta instituţiilor UE ideea campaniei planificate de advocacy şi să primească informaţie nouă privind procesul de integrare UE.
Toate etapele de instruire și consolidare de capacități au generat ulterior 4  campanii de comunicare/advocacy implementate de organizaţiile membre ale CNP:
- Pledoarie pentru sporirea participării femeilor în politică - Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)
- Advocacy pentru eliminarea barierelor în domeniul reglementării relaţiilor de munca - Asociaţia Investitorilor Străini în parteneriat cu IDIS Viitorul
- Advocacy pentru comunicarea tinerilor de pe ambele maluri ale Nistrului - Institutul de Politici Publice (IPP)
- Advocacy pentru dezvoltarea mecanismului de contractare socială în Republica Moldova - Centrul de Resurse "Tineri şi Liberi"

Campaniile selectate în urma unui concurs au reuşit să consolideze dialogul cu unele instituţii de stat în context de integrare europeană.
În urma campaniei „Pledoarie pentru sporirea participării femeilor în politică” a fost publicat studiul “Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei - Cauze, Mituri şi Opţiuni de Implementare. Studiul sugerează elemente de schimbări legislative: introducerea unei cote procentuale minime de 40%, introducerea sancţiunilor prin refuzul de a înregistra concurenţii electorali care nu respectă toate prevederile sistemului de cote. Ca și concluzie, opțiunile populației Republicii Moldova prvind necesitatea unei prezențe sporite a femeilor în funcțiile înalte de conducere se conturează în mod evident.

În cadrul campaniei “Advocacy pentru dezvoltarea mecanismului de contractare socială în Republica Moldova” , a fost elaborat un raport care cuprinde o analiză a mecanismului de contractare a serviciilor sociale în context internaţional şi naţional din perspectiva identificării celor mai eficiente modele de bună practică privind contractarea socială.

“Advocacy pentru comunicarea tinerilor de pe ambele maluri ale Nistrului” a presupus utilizarea spațiului virtual ca un mediu favorabil pentru comunicarea tinerilor divizați de conflictul transnistrean și crearea de premise favorabile pentru un dialog constructiv între tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, a fost creată o platformă online pentru facilitarea comunicării și schimbului de informații referitor la soluționarea problemei transnistrene www.webridge.md.

“Advocacy pentru eliminarea barierelor în domeniul reglementării relaţiilor de muncă”, a generat un studiu elaborat în urma unei analize ample a barierelor în calea dezvoltării business-ului, create de către unele prevederi ale legislației muncii a Republicii Moldova. Principalele concluzii ale studiului vizavi de calitatea legislației muncii din Republica Moldova se referă în primul rând la: fundamentarea principiilor legislației muncii pe standarde depășite, ce au fost oportune mai mult pentru o economie planificată decât ar fi pentru o economie de piață; birocratizarea excesivă a administrării relațiilor de muncă, începând cu procesele de angajare și terminând cu procesele de concediere sau demisionare; abordarea unor noțiuni pornind de la standarde duble,etc.

Proiectul „Slovacia şi viitorul European al Moldovei” a reuşit să atingă scopul său de a consolida capacităţile sectorului non-guvernamental din Moldova, iar calitatea dialogului cu instituţiile de stat privind viitorul European al Moldovei a crescut considerabil.

Pentru detalii puteţi contacta:
Timur Onica, Coordonator Programe, Fundaţia Est-Europeană timur.onica@eef.md
Ludmila Malai, Asistent Programe, Fundaţia Est-Europeană , ludmila.malai@eef.md
tel. (022) 23 53 43

Acest proiect este posibil graţie suportului oferit de către Fundaţia Pontis şi Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de către Agenţia Slovacă pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională/SlovakAid, Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida).