Avocaţii RM: “Onorată instanţă, unde vi-i onoarea ?”

Mai mult de 20 de avocaţi şi jurişti, inclusiv din regiunea transnistreană, participanţi ai Proiectului “Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi”, au participat la a doua etapă de perfecţionare, îndreptată spre consolidarea luptei împotriva relelor tratamente şi a impunităţii în Moldova. Timp de trei zile, participanţii cursului s-au aprofundat în mecanismele naţionale şi internaţionale de protecţie a victimelor torturii, încălcările dreptului la libertate şi integritate personală şi asigurarea dreptului la un proces echitabil.

Atenţia participanţilor training-ului, avocaţi şi jurişti din Chişinău, Cahul, Comrat, Bălţi, Ciadâr-Lunga, dar şi Tiraspol, a fost concentrată asupra practicilor active - analizei diverselor dosare ipotetice şi reale prin prisma practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). Cu ajutorul exerciţiilor practice, organizatorii au reuşit să pună accentul pe necesitatea aplicării standardelor internaţionale de apărare a drepturilor omului la nivel naţional, în instanţele naţionale de judecată.

training

În cadrul training-ului a fost discutat subiectul interpretării articolelor 3, 5 şi 6 (6.1, 6.2) ale Convenţiei Europeane a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (CEDO) în practica CtEDO, fiind supuse analizei şi hotărârile CtEDO în care a fost stabilită încălcarea art. 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului de către Moldova. Un subiect aparte de discuţie a constituit apărarea intereselor publice, dar şi colaborarea dintre avocaţi şi reprezentanţii mass-media şi ONG-urile din domeniul apărării drepturilor omului în vederea participării în cadrul litigiilor strategice.

În calitate de formatori la training au participat experţi din Moldova, Ucraina, Marea Britanie şi Norvegia, care au venit cu propuneri, sfaturi şi strategii aplicabile în instanţele naţionale de judecată şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În cadrul training-ului de perfecţionare pentru avocaţi şi jurişti s-a desfăşurat şi şedinţa “Clubului pentru Drepturile Omului”, fiind pusă în discuţie experienţa ONG-urilor din domeniul apărării drepturilor omului în cadrul litigiilor strategice în Moldova, un subiect aparte reprezentând analiza greşelilor esenţiale ale avocaţilor, comise în activitatea acestora în cadrul instanţelor naţionale de judecată şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Participanţii şi experţii s-au expus pe marginea training-ului:

Janna Vilhovaia, Tiraspol, participant:

Janna_VilhovaiaImpresii foarte pozitive. Experţii internaţionali ne-au oferit un nivel atât de înalt şi structurat de cunoştinţe, încât acestea rămân a fi doar asimilitate. Trăim într-o societate în care sistemul judecătoresc se bazează mai mult pe normele legislaţiei naţionale şi pe interpretările concrete ale acestora, şi nu pe interpretarea lor prin prisma drepturilor omului. Dar, în acelaşi timp, eu înţeleg că o tranziţie în acest sens ar trebui să fie scopul oricărui stat. Apare speranţa că într-o zi sistemul judecătoresc se va construi pe baza conceptului drepturilor omului.

Elena Culic, Bălţi, participant:

Elena_CulicProiectul internaţional „Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului” reprezintă o bază teoretică foarte bună. Este interesant să faci schimb de opinii/experienţă, luând în consideraţie că sistemele judecătoreşti diferă în statele-participante în cadrul Proiectului. Vorbind despre training-urile „vii”, organizate în cadrul Proiectului, aş accentua că este o experienţă de nepreţuit. Evenimente de un astfel nivel, în limba rusă, la momentul actual reprezintă ceva din domeniul fantasticului, mai ales în Bălţi, în pofida faptului că acesta este considerat a fi unul vorbitor de limbă rusă. Este o contribuţie considerabilă în evoluţia apărării drepturilor omului.

Dr. Kanstantsin Dzehtsiarou, MA, PhD, jurist, profesor de drept la University of Surrey (Marea Britanie), expert internaţional în cadrul training-ului:

Kanstantsin_DProiectul „Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului” se bazează pe interesele noastre comune – drepturile omului, dezvoltarea procedurilor democratice, introducerea normelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în sistemul naţional. Este firesc că astfel de organizaţii ca Consiliul Europei şi NORLAM nu şi-au putut permite să rămână într-o parte şi să nu susţină un astfel de proiect, care reprezintă un suport elocvent ale acelor idealuri, pentru realizarea cărora 60 de ani în urmă a fost adoptată Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Republica Moldova are o posibilitate reală de a implementa acele valori pe care noi am încercat să le stabilim în proiectul nostru.

Training-ul desfăşurat reprezintă o încercare reuşită de creare a unei instruiri complexe în cadrul Proiectului prin organizarea a astfel de evenimente şi dezbaterea celor mai dureroase probleme. Acest curs este extrem de important pentru că acei avocaţi care încă nu cunosc Convenţia Europeană a Drepturilor Omului pot învăţă nu doar de la experţi, dar şi de la colegii săi, aceasta fiind de multe ori mai important, dat fiind faptul că aceştia cunosc sistemul din interior.

Yelena Volochay, membrul Bord-ului organizaţiei obşteşti „Pentru un ajutor profesionist”, expert internaţional în cadrul training-ului:

Elena_VolochayInstruirea la distanţă reprezintă o formă deosebită de studii, datorită faptului că, practic, tot procesul de instruire are loc într-un mediu virtual. Este comunicare, dar totuşi, în cea mai mare parte, persoana singură caută informaţiile necesare, face concluzii, analizează, şi într-un final produce un rezultat. De aceea, rolul evenimentelor „vii” este foarte complicat de estimat – el este enorm. Anume la astfel de evenimente are loc aşa-zisa calibrare a valorilor, training-urile îndeplinind şi un rol motivaţional.

Vitaliy Kasko, avocat, expert pe termen lung al Consiliului Europei, expert internaţional în cadrul training-ului:

Vitalii_KaskoDrepturile Omului trebuie să fie apărate, în primul rând, la nivel naţional şi anume avocaţilor le revine un rol important în acest proces. Ei asigură posibilitatea aducerii la cunoştinţa organelor de drept a acelor standarde, existente în conformitate cu practica CtEDO. Cu cât mai bine avocatul cunoaşte acest subiect, cu atât mai mult există posibilitatea că dreptul omului va fi apărat la nivelul naţional şi nu va exista necesitatea apelării la CtEDO. Luând în consideraţie străduinţa şi posibilităţile potenţiale ale avocaturii Republicii Moldova, este foarte important de a nu pierde această mişcare înainte şi de a acorda avocaţilor suportul necesar.

 

 

Harald Ciarlo, avocat, expertul Misiunii Norvegiene pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM), expert internaţional în cadrul training-ului:

Harald_CiarloDrepturile omului reprezintă unul din cele mai importante subiecte în care avocaţii pot fi instruiţi. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului este acea temelie, acel standard după care noi toţi suntem apreciaţi ca avocaţi în întreaga Europă. Moldova deja a pierdut mai multe dosare la CtEDO şi, mai mult ca atât, sunt foarte multe cauze pendinte în faţa Curţii, mai ales luând în consideraţie numărul mic al populaţiei RM. Evident, este în interesul tuturor ca acest număr de dosare să fie micşorat. Unica soluţie în acest sens ar fi de a informa profesioniştii care lucrează în domeniul justiţiei despre acele probleme care duc la apariţia diferitor încălcări, constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În acest context, avocaţii au o deosebită responsabilitate. Anume ei pot identifica diferite încălcări ale drepturilor omului la etapa primară şi de a le soluţiona la nivel naţional, aplicând practica CtEDO.

 

Training-ul a fost organizat de către Human Rights Embassy în cadrul Programului reţelei Human Rights House „Dreptul internaţional în advocacy. Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi" şi al Programului comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei „Consolidarea luptei împotriva relelor tratamente şi a impunităţii", în cooperare cu Misiunea Norvegiană pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM).