Atelierul de lucru cu cadrele didactice organizat de Asociaţia Obştească ,,Soarta”Profesorul – figură centrală în formarea atitudinilor anticorupţie la elevi

Asociaţia Obştească ,,Soarta” în cadrul proiectului de implementare ,,Educaţia împotriva corupţiei” a organizat la data de 25 martie 2012 atelierul de lucru cu cadrele didactice, unde au fost invitaţi să participe Direcţia Generală Învăţământ Soroca şi câte 3 profesori din fiecare liceu din raionul Soroca.

În cadrul acestui atelier de lucru s-au pus în discuţie un şir de subiecte care au avut drept scop evidenţierea momentelor pozitive ale activităţilor promovate în cadrul proiectului ,,Educaţia împotriva corupţiei”, dar totodată accentul major s-a deplasat pe identificarea lacunelor şi a  dificultăţilor întâlnite în desfăşurarea acestor activităţi.

Au fost analizate profund conţinutul, procesul de implementare şi monitorizare a codurilor de conduită etică pentru elevi, părinţi şi profesori în instituţiile de învăţământ. Fiecare profesor a primit spre examinare şi aprobare câte un suport informaţional în domeniul combaterii corupţiei. Acest material conţine un şir de activităţi, recomandări la care trebuie să atragă atenţia profesorul când planifică o activitate de informare a elevilor cu referire la fenomenul de corupţie.

În acest context dorim să aducem sincere mulţumiri tuturor pedagogilor care au participat la atelier, pentru spiritul de iniţiativă manifestat, flexibilitatea de care au dat dovadă şi nu în ultimul rând pentru stilul critic, obiectiv de analiză a propriei activităţi cât şi a altora.