Cetăţean activ-comunitate prosperă. Implică-te şi tu!

               Asociaţia Obştească „INTECO”

Chişinău, Moldova.

Tel/fax: (+373-22) 73 3754, mob: +373 69114697.

E-mail: intecomd@yahoo.com

http://inteco.wordpress.com

 

                                                                                                                                      14.11.2011

Cetăţean activ-comunitate prosperă. Implică-te şi tu!

 

„Cetăţean activ-comunitate prospeă. Implică-te şi tu!” este sloganul campaniei de sensibilizare din satul Colibaşi, raionul Cahul. Campania este lansată de Asociaţia Obştească INTECO prin implicarea celor 10 tineri activi din localitate, care sunt şi membri ai Grupului Local de Iniţiativă din satul Colibaşi.

La etapa actuală, cu scopul informării colibăşeniror despre posibilităţile de participare a cetăţenilor în viaţa comunităţii, tinerii distribuie cetăţenilor din localitate pliantele „Ghidul cetăţeanului activ”. Astfel, fiecare locuitor al satului va fi informat nu doar despre posibilităţile de participare civică existente în localitate, dar şi despre impactul acestora.

În cadrul campaniei au loc astfel de activităţi ca: şedinţele elevilor cu primarul localităţii „O oră cu primarul”, editarea articolelor în presa locală, emiterea reportajelor la radioul şcolar. În timpul apropiat urmează a fi lansată o expoziţie de fotografii cu mesajul campaniei, iar la TV locală vor fi emise în direct interviuri cu primarul şi membrii GLI Colibaşi, în cadrul cărora colibăşenii vor primi răspuns la întrebările puse de aceştia în cutia poştală „Cuvîntul cetăţeanului”. 

Activitatea dată este parte componentă a proiectului “Tinerii din s. Colibaşi – promotorii mobilizării comunităţii”.

Scopul proiectului este creşterea gradului activismului civic şi promovarea parteneriatelor sociale prin crearea şi aplicarea unui mecanism-model durabil de participare civică cu implicarea nemijlocită a tinerilor la nivel local.

Acest proiect este finanţat în cadrul „Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice” de către Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.

Persoana de contact - Victoria Matveev, coordonator de proiect

Tel: 373 22 733197, 373 22 733754, 373 69114697.

Emal:intecomd@yahoo.com

___________________________________________________________________________________

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.