Comunicat de presă: Limba română – o necesitate stringentă de integrare socială

Luni, 10 octombrie, începînd cu ora 10.00, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA (str. Armenească, 13), se va da start unui program de formare pentru profesorii care predau limba română pentru alolingvi la etapa primară.

Această activitate este organizată de  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  şi se desfăşoară în cadrul Proiectului „Optimizarea predării limbii  române în UTA Găgăuzia”, cu sprijinul  Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE şi Biroul  Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Scopul proiectului este de a contribui la o mai bună integrare socială în Republica Moldova a populaţiei şcolare alolingve, prin îmbunătăţirea predării şi învăţării limbii de stat în şcolile din UTA Găgăuzia.

Programul de formare prevede instruirea tuturor cadrelor didactice (aproximativ 116 persoane) care predau limba română pentru alolingvi la etapa primară în şcolile din UTA Găgăuzia. Acesta se va desfăşura în două etape şi va cuprinde perioadele  10 - 14 octombrie  şi  30 octombrie – 4 noiembrie 2011.

Participanţii vor fi încadraţi într-un program de formare de 5 zile, unde vor putea dobîndi noi cunoştinţe şi îşi vor putea îmbunătăţi/actualiza competenţele metodologice de predare-învăţare-evaluare a limbii române la etapa primară, în cheia  aplicării tehnologiilor educaţionale moderne şi a învăţării centrate pe elev.

În scopul realizării activităţilor din proiect, a fost selectat, prin concurs, un grup de 10 formatori, care au elaborat conceptul programului de formare şi suportul de curs pentru acesta.

După o perioadă de aplicare la clasă a celor însuşite, profesorii se vor întruni în cadrul activităţilor de follow-up pentru împărtăşirea experienţei acumulate şi realizarea schimbului de bune practici. Aceste întruniri profesionale  urmează să fie desfăşurate pe 25 noiembrie şi 2 decembrie 2011. La finele proiectului, profesorii vor putea beneficia de certificate de instruire.

Proiectul are o durată de patru luni de zile şi se va încheia pe 15 decembrie 2011.

Implementarea proiectului va contribui la sprijinirea eforturilor Ministerului Educaţiei, în vederea perfecţionării profesionale a cadrelor didactice şi a colaborării dintre acestea, pentru asigurarea îmbunătăţirii calităţii predării limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia.

Tel. de contact: 54 19 94, 54 25 56