Fenomenul delincvenţei juvenile ajunge din nou pe agenda publică

Infracţionalitatea în rîndul copiilor a fost subiectul principal al conferinţei internaţionale “Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova: provocări şi soluţii”, organizată de către Institutul de Reforme Penale(IRP), în perioada 28-29 septembrie 2011, la Chişinău. Participanţii la conferinţă au identificat cauzele delincvenţei juvenile, factorii care determină comportamentele deviante la minori, precum şi politicile de prevenire a infracţionalităţii în rîndul copiilor.

Conferinta2La sesiunile de lucru ale conferinţei au participat oficiali din guvern, funcţionari din ministerele şi subdiviziunile de resort, angajaţi din administraţia publică locală, judecători, procurori, ofiţeri de poliţie, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor şi organizaţiilor internaţionale. Printre invitaţi s-au mai numărat experţi din Moldova, România, Lituania, Letonia şi Estonia, care au împărtăşit despre bunele practici în domeniu.  

Un loc important pe agenda de lucru a întrunirii la avut stabilirea cauzelor delincvenţei în rîndul copiilor. În opinia expertului IRP, Valentina Priţcan, unul din factorii cei mai puternici care pot afecta dezvoltarea armonioasă a adolescentului, este mediul familial vicios. La acesta se mai adaogă condiţiile de viaţă degradante, lipsa supravegherii din partea părinţilor, deficienţa sistemului de petrecere a timpului liber etc.

În cadrul conferinţei, au fost prezentate caracteristicile şi dinamica delincvenţei juvenile din ţara noastră, prin prisma datelor statistice. Constatările făcute de experţi pînă în anul 2009 arată că tendinţa infracţiunilor comise de minori a fost în descreştere, însă începînd din 2010, trendul a înregistrat o uşoară ascensiune. Astfel, în anul trecut s-au înregistrat 1353 de delicte săvîrşite de copii, sau cu participarea lor, în raport cu 1143 de cazuri înregistrate în 2009. Cele mai frecvente infracţiuni comise de copii sînt furtul, tîlhăria şi jaful. Specialiştii sînt alarmaţi de faptul că în ultimii ani indicii crimelor grave săvîrşite de minori, cum ar fi violul, vătămările intenţionate şi omorul, rămîn fără schimbare sau chiar înregistrează o creştere uşoară.

Pe parcursul sesiunilor de lucru au fost prezentate, deasemenea, principiile  internaţionale şi europene în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile. Invitaţii la conferinţă au luat cunoştinţă cu experienţa ţărilor baltice şi a României privitor la metodele de prevenire a delincvenţei juvenile, făcînd comparaţie cu procedeele aplicate în ţara noastră. La încheierea întîlnirii participanţii la conferinţă au elaborat şi o serie de recomandări pentru instituţiile cu responsabilităţi în domeniu din ţara noastră. 

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului “Promovarea noilor elemente de justiţie pentru copii în sistemul de justiţie al Republicii Moldova” şi a Programului Est-Est: Parteneriat fără Frontiere, fiind implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al UNICEF Moldova, Ambasadei Suediei din Moldova şi Fundaţiei Soros-Moldova.