Lansarea Studiului "Bariere de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova"

alt1 august 2011, Chişinău

 

Comunicat de presă


Studiul unui ONG prezintă barierele în calea incluziunii  sociale a persoanelor cu dizabilităţi

 

Un nou studiu, realizat de către Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) şi finanţat de către Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), a constatat că autorităţile din Moldova în afara de satisfacerea necesitaților medicale ale persoanelor cu dizabilităţi trebuie să abordeze şi integrarea socială a acestora pentru a aplica  prevederile Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. Constatările complete ale studiului vor fi prezentate pe 2 august 2011, ora 10:00, în sala de conferinţe a Agenţiei de ştiri Info-Prim Neo.

Studiul CAJPD descrie percepţiile atât ale publicului larg, cât şi ale persoanelor cu dizabilităţi privind integrarea lor în domeniul educaţiei, angajării în muncă şi asistenţei medicale; accesibilitatea serviciilor, accesul egal la drepturile omului; precum şi atitudinea generală faţă de persoanele cu dizabilităţi. Studiul a constatat că, deşi s-au luat unele măsuri pozitive în scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, actuala politică socială încă nu respectă standardele europene, în special în ceea ce priveşte accesul la drepturile sociale. În urma cercetării s-a constatat că serviciile sunt orientate preponderent spre satisfacerea necesităţilor primare ale persoanelor cu dizabilităţi, cum ar fi alimentare, cazare, îmbrăcăminte.

Sistemele de securitate socială, angajare în muncă, asistenţă medicală şi educaţie, precum şi implicarea, participarea la viaţa civică şi culturală, trebuie să fie reformate pentru a preveni orice încălcare a  drepturilor prevăzute de Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.

Studiul arată că aceste probleme pot fi eliminate prin dezvoltarea unui cadru legal antidiscriminatoriu  şi  comprehensiv, care să faciliteze accesul la drepturile sociale ale persoanelor cu dizabilităţi. Noile acte normative trebuie să prevadă măsuri şi termene concrete pentru eliminarea barierelor în calea incluziunii sociale atât la nivel local cât şi naţional.

Studiul cuprinde date colectate în perioada noiembrie 2010 - aprilie 2011, acoperind persoanele cu dizabilităţi şi publicul larg din 40 de localităţi, în afară de regiunea Transnistreană şi Gagauz-Yeri.

Pentru mai multe detalii despre studiu, vă rugăm să o contactaţi pe Mariana Ţâbuleac, Coordonator Relaţii cu Publicul la CAJPD, numărul de telefon (022) 28 70 90.

Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi este o organizaţie neguvernamentală care apără şi promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi în Moldova.

 

Acest studiu este posibil datorită sprijinului generos al poporului american prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).