Pilotarea şi promovarea unui mecanism de reacţie psihosocială în situaţii excepţionale

Masa Rotundă de lansare a proiectului „Pilotarea şi promovarea unui mecanism de reacţie psihosocială în situaţii excepţionale în localităţile Nemţeni, Obileni şi Leuşeni"

 

Asociaţia “Prietenii Copiilor” organizeză Masa Rotundă de lansare a proiectului „Pilotarea şi promovarea unui mecanism de reacţie psiho-socială în situaţii excepţionale în localităţile Nemţeni, Obileni şi Leuşeni".

Evenimentul va avea la loc la data de 27 aprilie 2011 la orele 10.00-12.00 la sediul Asociaţiei „Prietenii Copiilor” din str. Calea Ieşilor 13 of. 82.

La eveniment vor fi prezenţi reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educatiei, Ministerului Muncii, Protectiei Sociale a Familiei şi Ministerului Sănătătii, reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-media.

La Masa Rotundă va fi elaborat conceptul Echipei mobile pilot de intervenţie în situaţii excepţionale în componenta căreia intră reprezentanti ai Directiilor Raionale de Protectie Civilă, Învătământ, Asistenţă Socială, Sănătate, a Comisariatului de Politie raional şi reprezentanti ai societătii civile şi draft-ul Memorandumului de parteneriat.

Această activitate este parte componentă a proiectului „Pilotarea şi promovarea unui mecanism de reacţie psihosocială în situaţii excepţionale în localităţile Nemţeni, Obileni şi Leuşeni" care prevede crearea unui mecanism eficient de depăşire a situaţiilor de criză, cu reflecţie specială asupra copiilor, din aspectul ameliorării stării psiho-sociale, implementat cu suportul finaciar al UNICEF Moldova.

 

****

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Victoria Morozov

Responsabil relaţii cu publicul

Tel.:  +373 22 595931

GSM: +373 69379870

Email: victoria@prieteniicopiilor.md