Școala de vară „Democrația aplicată”, destinată studenților și studentelor din toată țara – ultima săptămână de înregistrare / Летняя школа «Практичная демократия» для студентов и студенток со всей страны – последняя неделя регистрацииEști student/ă sau proaspăt/ă absolvent/ă al/a unei facultăți? Ești interesat/ă de promovarea democrației în Republica Moldova?

Vino la Școala de vară „Democrația aplicată”, ediția 2024, pentru cea mai tare experiență a acestei veri!

Ce este Școala de vară 2024 „Democrația aplicată”?

Este un eveniment ajuns la cea de-a șaptea ediție, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). Acesta are ca scop să sporească gradul de conștientizare și înțelegere a problemelor pe care le înfruntă Moldova în drumul său spre democrație și să încurajeze promovarea drepturilor omului, gândirea critică și activismul civic în rândul studenților și tinerilor profesioniști.

Ce oferă ediția actuală a școlii de vară?

  • În perioada 24 – 28 iunie 2024, vei avea parte de simulări de situații practice și exerciții interactive, dar și de vizite de studiu la instituții cheie, care contribuie la funcționarea proceselor democratice ale statului.
  • La finalul școlii vei avea posibilitatea să primești finanțare pentru micile proiecte pe care le vei implementa (singur/ă sau împreună cu echipa): cercetare, studiu, rezumat politic, advocacy sau altele. La fel, toți participanții/toate participantele vor primi și un certificat de participare.
  • Vei face parte din rețeaua alumni a școlii de vară.

Cum să te înregistrezi?

Completează formularul de înregistrare disponibil AICI (în limbile română și rusă) până la sfârșitul zilei de 2 iunie 2024!

Important:

Mai multe detalii despre Școala de vară 2024 „Democrația aplicată” sunt disponibile aici.

 

*****

Ты студент/студентка или недавно окончил/а университет? Ты заинтересован/а в продвижении демократии в Республике Молдова?

Приходи в Летнюю школу «Практичная демократия» 2024, чтобы получить лучший опыт этого лета!

Что такое Летняя школа «Практичная демократия»?

Это мероприятие, организуемое Центром юридических ресурсов Молдовы уже в седьмой раз. Его цель – повысить осведомлённость и понимание проблем, с которыми сталкивается Молдова на пути к демократии, а также способствовать продвижению прав человека, критического мышления и гражданской активности среди студентов и молодых специалистов.

Что предлагает нынешняя летняя школа?

  • С 24 по 28 июня 2024 года вас ждут симуляции практических ситуаций и интерактивные упражнения, а также ознакомительные визиты в ключевые учреждения, способствующие функционированию демократических процессов в государстве.
  • По окончании школы у вас будет возможность получить финансирование для небольших проектов, которые вы будете реализовывать (самостоятельно или с командой): исследование, аналитическая записка, адвокация или другие. Все участники также получат сертификат об участии.
  • Вы станете частью сообщества выпускников летней школы.

Как зарегистрироваться?

Заполните форму для регистрации, доступную ЗДЕСЬ (на румынском и русском языках), до 2 июня 2024 года!

Важно:

Более подробную информацию о Летней школе «Практичная демократия» 2024 года можно найти здесь.

Scoala