Recrutăm participante la seminar STEMInstruire STEM

În perioada septembrie – octombrie, Inițiativa pentru Pace (I4P) în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul de Consultanță și Educație Civică, organizează o serie de instruiri pentru tinerele de pe ambele maluri ale Nistrului pentru consolidarea abilităților în tehnologie/STEM.

Criterii de eligibilitate

-           Tinere cu vârsta cuprinsă între 16-25 ani

-          Rezidente în Republica Moldova, inclusiv  regiunea Transnistreană

Cursul este gratuit și urmărește oferirea unui sprijin practic fetelor și femeilor  pentru obținerea unui set de abilități tehnice care să permită exploatarea unor noi oportunități de carieră. 

Instruirea se va desfășura în format fizic la 16 septembrie 2023, fiind urmată de 3 sesiuni on-line, separate pentru grupul de vârstă 16-19 ani și 20-25 ani. Fiecare sesiune va include activități interactive, discuții de grup și exerciții practice. Training-ul va fi condus de experta STEM/IT Ecaterina Gamurar, asistată de Dionisie Pîntea, expert IT.

Pentru participare la instruire, vă rugăm să vă înregistrați aici.

Acest curs este organizat în cadrul proiectului “Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru”, implementat în comun de către Oficiul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), PNUD, UN Women, și este finanțat prin intermediul Fondului Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (UN PBF).

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Тренинг STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics/ Наука, Технология, Инжиниринг и Математика)

В период с сентября по октябрь «Инициатива за Мир» (I4P) в партнерстве с Ассоциацией «Центр гражданского консультирования  и образования» организует серию тренингов для девушек и женщин с обоих берегов Днестра для укрепления навыков в области технологий/STEM.

Критерии отбора:

-          Девушки и женщины в возрасте от 16 до 25 лет

-          Постоянное проживающие в Республики Молдова, включая  левобережье Днестра

Курс является бесплатным и направлен на оказание практической помощи девушкам и женщинам в приобретении набора технических навыков, которые позволят им использовать новые возможности карьерного роста.

Тренинг пройдет в формате физического присутствия 16 сентября 2023 года, после чего пройдут 3 онлайн-сессии отдельно для возрастных групп 16-19 и 20-25 лет. Каждое занятие будет включать интерактивные мероприятия, групповые дискуссии и практические упражнения. Обучение проведет эксперт по STEM/IT Екатерина Гамурар при содействии Дионисия Пантя, эксперта по информационным технологиям.

Чтобы принять участие в тренинге, пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь .

Данный курс организован в рамках  проекта «Построение устойчивого и инклюзивного мира, укрепление доверия и социальной сплоченности на обоих берегах Днестра», реализуемого совместно Офисом ООН по правам человека (УВКПЧ), ПРООН и ООН Женщины, при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН (UN PBF).