Concurs de granturi pentru promovarea jurnalismului comunitar ca mecanism de încurajare a gândirii critice în comunitățiConcurs de granturi pentru promovarea jurnalismului comunitar ca mecanism de încurajare a gândirii critice în comunități

Prezentare Generală

În perioada 2021-2025 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Suedia. Unul din obiectivele programului este promovarea libertății de exprimare și accesul la informații imparțiale prin intermediul promovării jurnalismului comunitar.   

Prioritățile Programului 

Programul de Granturi are scopul de a susține jurnalismul comunitar ca modalitate de promovare a libertății de exprimare, a accesului la informație și ca mecanism de responsabilizare a autorităților publice şi a altor actori relevanți. Valorificând rețeaua de parteneri din toată țara și platforma online pentru jurnaliști comunitari https://jurnalist.md/ , programul tinde să dezvolte o nouă generație de jurnaliști comunitari, permițându-le să sesizeze prin intermediul mass media şi a platformelor de facilitare a jurnalismului comunitar, problemele cu care se confruntă în comunitățile lor. Această abordare va contribui la creșterea gândirii critice în comunități și la responsabilizarea autorităților pentru a-și îndeplini obligațiunile.

Activități eligibile 

Proiectele vor viza o gamă variată de activități menite să contribuie la promovarea jurnalismului comunitar și soluționarea problemelor comunitare prin intermediul acestui mecanism: 

 • Promovarea jurnalismului comunitar ca metodă de încurajare a gândirii critice în comunități.
 • Încurajarea și implicarea tinerelor/tinerilor vulnerabili să folosească platformele de jurnalism comunitare, pentru a raporta încălcări sau pentru a comenta politicile publice locale.
 • Abilitarea cetățenilor din comunități cu deprinderi, tehnici și instrumente de practicare a jurnalismului comunitar.
 • Promovarea și încurajarea persoanelor, care se vor include activ în realizarea unor știri, articole, materiale pentru jurnalist.md,  alte surse media și rețele de socializare
 • Promovarea raportării problemelor și identificării soluțiilor prin rețeaua creată de jurnaliste/jurnaliști comunitari.
 • Cooperarea cu autoritățile locale, în vederea soluționării problemelor, raportate de jurnaliștii comunitari abilitați în cadrul proiectelor propuse.
 • Oferirea suportului media și de mentorat individual pentru jurnaliștii comunitari din rețeaua platformei https://jurnalist.md/ .

 Activitățile propuse țin de:

 • Identificarea persoanelor care vor fi abilitate cu deprinderi de jurnalism comunitar, asigurând egalitatea de gen;
 • Oferirea suportului de instruire și de mentorat pentru persoanele identificate;
 • Crearea rețelei locale de jurnaliști comunitari și de persoane vulnerabile care vor folosi platformele în cauză;
 • Crearea platformei de cooperare dintre rețeaua local de jurnaliști comunitari și APL;
 • Identificarea problemelor locale și raportarea lor pe rețelele de jurnalism comunitari și/sau în presa locală;
 • Monitorizarea procesului de soluționare problemelor raportate (din momentul identificării până la găsirea soluției corespunzătoare);
 • Contribuirea la promovarea oportunităților egale şi a egalității de gen;
 • Promovarea incluziunii sociale și participării grupurilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Pentru detalii cu referire la acest concurs de grant vă rugăm să accesați pagina web FEE aici: Fundația Est-Europeană anunță concursul de granturi pentru promovarea jurnalismului comunitar ca mecanism de încurajare a gândirii critice în comunități - FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ (eef.md)

Bugetul  

Bugetul total pentru acest concurs este de 90 000 Euro. Suma maximă solicitată în cadrul acestui concurs de granturi nu va depăși 10 000 Euro per proiect, dar este încurajată și identificarea surselor de cofinanțare. Grantul va fi oferit în tranșe în dependență de progresul obținut în procesul de implementare a proiectului și angajamentele asumate la semnarea contractului de grant. Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile și o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.  

Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor:

Întrebările privind acest concurs se acceptă la carolina.blajin@eef.md , cu subiectul „Întrebări granturi jurnalism comunitar” până la data de 12 iunie 2024.

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs granturi jurnalism comunitar”, pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  .

Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 30 iunie 2024.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

Alte detalii 

Solicitanții de grant preselectați pot fi vizitați de către angajații FEE pentru a asigura toate procedurile de atribuire a granturilor.