Concurs de proiecte pentru susținerea serviciilor de control HIV/SIDAInstituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” (IP UCIMP DS), Recipientul Principal (RP) al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – anunță Concurs de proiecte pentru susținerea serviciilor de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul populațiilor cheie (grupurile cu risc sporit de infecție GRSI) și persoanele care trăiesc cu HIV (PTH).

Proiectele vor fi susținute în cadrul grantului FG, oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2024-2026. Menirea proiectelor este de a extinde gama serviciilor de prevenire a infecției și reducerea riscurilor (RR), inclusiv prin tratament de farmacoterapie cu opioide sau metadonă (TFM/TSO) și susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2024. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este - 20 noiembrie 2023. Evaluarea și selectarea proiectelor va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății (MS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele propunerii de proiect, inclusiv cel pentru buget.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md, cu titlul/subiect ”Servicii de control HIV 2024”, nu mai târziu de 20 noiembrie 2023. La necesitate, depunătorul propunerii de proiect poate fi rugat să prezinte documente în original.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi calificate pentru participare la concurs.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice ( vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568.