Concurs de granturi pentru ONG-uri în cadrul proiectului “Women’s Digital Center”

Distribuie prietenilor:“Women’s Digital Center”

Centrul de Informaţii Universitare (CIU) anunţă lansarea concursului de granturi în cadrul

proiectului “Women’s Digital Center”, organizat cu suportul financiar al Fundaţiei Orange Moldova.

“Women’s Digital Center” este un proiect de educaţie digitală și antreprenorială pentru femeile şi tinerele din Republica Moldova. Proiectul prevede crearea, în cadrul a 3 organizații neguvernamentale plasate în regiunile RM, a unui spațiu dedicat educației digitale pentru femei, precum şi instruirea acestora, astfel ca, în urma inițiativei, participantele să dobândească abilități de socializare și comunicare prin internet, să fie capabile să se adapteze la cerințele actuale ale pieței muncii, precum și să dobândească abilități care să le faciliteze tranziția la viața profesională.

Pentru implementarea proiectului cele 3 ONG-uri vor fi selectate, în bază de concurs, din rândul ONG-urilor existente în ţară, în vederea acordării unui grant sub formă de resurse financiare, precum și de echipament digital relevant activităţii educaţionale. Ulterior, reprezentanții ONG-urilor vor organiza cursuri de alfabetizare digitală și antreprenorială pentru femeile din regiuni.

Proiectul va cuprinde următoarele etape:

 1. Selectarea, în bază de concurs, a 3 ONG-uri localizate în regiunile țării;
 2. Organizarea sesiunilor de instruire pentru 9 angajați ai ONG-urilor selectate (a câte 3 angajați din fiecare organizație), pe 2 module: folosirea tehnologiilor digitale și dezvoltarea abilităților profesionale;
 3. Dotarea celor 3 ONG-uri cu echipament digital relevant activităţilor din proiect;
 4. Recrutarea de către angajații ONG-urilor finaliste a tinerelor/femeilor cu vârsta cuprinsă între 18-45 ani, care doresc să-și dezvolte competențele digitale și antreprenoriale;
 5. Desfăşurarea de către cei 3 angajați ai ONG-ului a sesiunilor de instruire pentru femeile participante în proiect;
 6. Organizarea unei sesiuni de totalizare a rezultatelor proiectului şi prezentarea celor mai bune practici.

Dosarul de participare va include următoarele acte:

 1. Formular de aplicare*;
 2. CV-ul organizației neguvernamentale;
 3. Copia de pe Statutul organizației;
 4. Copia de pe Certificatul de Înregistrare;
 5. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național;
 6. Cel mai recent Raport de Activitate (2018);
 7. Situația Financiară pentru 2018 (Anexa nr. 2)
 8. O scrisoare de motivare din partea directorului de ONG;
 9. CV-urile echipei de proiect (pentru fiecare dintre cei 3 angajați);
 10. Detalierea bugetului solicitat pentru proiect.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare este 12 noiembrie 2019!

Anterior depunerii dosarului, vă rugăm să consultați termenii de referință ai proiectului pe https://www.eac.md/ro/!

Dosarele de aplicare vor fi transmise în format electronic la adresa de e-mail: [email protected], cu următorul text în titlul mesajului: Dosar concurs “Women’s Digital Center”

Coordonator de proiect – Otilia Pojoga: (022) 221172, 060120078, email: [email protected]

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.