Concurs privind selectarea Centrelor de tineret în cadrul Programului Spații sigure mobile pentru tineriConcurs privind selectarea Centrelor de tineret în cadrul Programului Spații sigure mobile pentru tineri

Informații generale

Ca răspuns la fluxul de refugiați din Ucraina, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) a înființat 5 Spații Sigure Mobile pentru Tineri (SSM) în anul 2023, care deservesc adolescenți, tineri și femei tinere din comunitățile de refugiați, romi și grupuri vulnerabile din comunitatea gazdă. În anul 2024, UNFPA, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret (denumită în continuare Agenția Națională pentru Tineret), Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” va continua să sprijine și să asigure funcționarea eficientă a acestor spații sigure prin transferul SSM nemijlocit a 5 microbuze către Centrele de tineret, selectate în cadrul acestui apelul public.

SSM oferă activități de prevenire a violenței în bază de gen (VBG) prin promovarea egalității de gen și a normelor sociale echitabile, referind cazurile de VBG către prestatorii de servicii, precum și sesiuni de educație sexuală comprehensivă (ESC) activități de promovare și susținere a participării tinerilor, petrecere a timpului liber, socializare, informare, sesiuni de sensibilizare și activități recreative, activități în aer liber, sportive, artistice și culturale, inclusiv prin implicarea tinerilor cu oportunități reduse. 

Astfel, Centrele de tineret selectate vor beneficia de un microbuz pentru activități mobile pentru tineret, fapt ce va permite accesul la servicii și pentru tinerii din zonele rurale îndepărtate, oferindu-le oportunități de participare, implicare civică, dezvoltare personală, incluziune și coeziune socială, precum și alte activități de dezvoltare a lucrului de tineret, inclusiv pentru cei mai vulnerabili.

Criterii de selectare

O comisie reprezentativă formată din membri delegați de către UNFPA Moldova, Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Națională pentru Tineret, Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” și alți parteneri relevanți va selecta Centrele de tineret pe baza următoarelor criterii:

  1. Minim 2 ani de experiență în programe de tineret și activități de informare (inclusiv lucrul mobil de tineret), dovedită prin rapoarte de activitate și proiecte realizate.

Implicarea în pregătirea și realizarea acțiunilor de răspuns umanitar reprezintă un avantaj.

  1. Cerința minimă pentru componența SSM este implicarea unui coordonator și/sau un lucrător de tineret, unui psiholog și unui șofer. Componența personalului implicat ar putea fi ajustată în funcție de resursele umane disponibile și de bugetul anual alocat Centrului de tineret.
  2. Scrisoare oficială din partea Autorităților Publice Locale (APL) – fondatori ai instituției, pentru a confirma că activitățile SSM vor fi acoperite financiar în anul 2025 (inclusiv bugetul alocat pentru activități, costurile de personal, întreținerea microbuzului (combustibil, reparații) etc.).
  3. Numărul de adolescenți și tineri refugiați care vor beneficia de programele și activitățile derulate de către Centrele de Tineret (se va indica un număr estimat de refugiați pentru perioada iunie-decembrie 2024 pe baza acoperirii geografice a Centrului de Tineret).
  4. Proiectul planului de acțiuni pentru anul 2025 privind implementarea activităților mobile de tineret cu grupul țintă care va reflecta și argumenta necesitatea utilizării unui microbuz pentru a atinge indicatorii prevăzuți în plan.

Notă: În cadrul selecției se va acorda prioritate Centrelor raionale/centrelor municipale de Tineret (fondator APL de niv. II).

Termeni limită

Cererile trebuie să fie depuse în limba română. Centrele de Tineret interesate trebuie să completeze formularul de aplicare (anexa 1) și să îl trimită până pe 30 aprilie 2024, ora 18:00, la adresele de e-mail: olesea.rusu@tineret.gov.md și griu@unfpa.org cu subiectul „Formular de aplicare privind spațiile mobile sigure”.

Notă: Cererile primite după data și ora limită nu vor fi luate în considerare.

  • 1- 10 mai 2024: Procesul de selecție de către comisia creată

  • 10 mai 2024: Comunicarea rezultatelor finale

Notă: Doar Centrele de tineret selectate vor fi notificate cu privire la rezultate.

Dacă aveți întrebări adiționale, vă rugăm să contactați:

Olesea Rusu, email: olesea.rusu@tineret.gov.md; Direcția servicii și lucru de tineret, Agenția Națională pentru Tineret.

Natalia Grîu, email: griu@unfpa.org, Consultantă în domeniul tineretului, UNFPA.