Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE)  pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC)  lansează cea de-a V-a ediție a concursului de burse  pentru elaborarea  proiectelor de cercetare individuală în domeniul electoralCentrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) lansează cea de-a V-a ediție a concursului de burse pentru elaborarea proiectelor de cercetare individuală în domeniul electoral.

Concursul este destinat tinerelor și tinerilor cercetători preocupați de subiecte precum democrația, alegerile, dreptul electoral etc. CICDE urmează să selecteze cinci tineri și/sau tinere cercetătoare, care vor primi o bursă unică de 5000 lei brut per participant pentru elaborarea proiectelor de cercetare. Coordonatorii proiectelor de cercetare - cadre didactice de îndrumare - sunt remunerate cu un onorariu de 5000 lei.  Persoanele selectate vor elabora proiecte de cercetare în perioada martie - octombrie 2023 și le vor prezenta public în perioada noiembrie-decembrie 2023. Studiile elaborate de tinerii cercetători și cercetătoare vor fi publicate în culegerea CICDE – „5 proiecte de cercetare”.

Domeniul de cercetare:

Participanții și participantele la concurs urmează să conceptualizeze ideile într-un material cu tematică electorală și să elaboreze proiectele de cercetare în volum de 25-30 de pagini conform rigorilor CICDE. Tematicile vor fi propuse de către cercetători împreună cu coordonatorii lor și aprobate de CICDE.

În anul 2023, prioritate se oferă proiectelor de cercetare axate pe diverse aspecte ale alegerilor locale.  Sunt încurajate cercetări de istorie electorală bazate pe studiul materialelor de arhivă privind istoria electorală a localităților şi partidelor în alegeri locale, studii de caz axate pe analiza mesajelor electorale, a comportamentului alegătorilor în funcție de gen, vârstă, etnie etc. Pot fi cercetate metode şi practici de agitație electorală în alegeri locale, influențe ale modificărilor legislative asupra organizării și desfășurării alegerilor locale, dar și asupra rezultatelor acestora, utilizarea resursei administrative şi impactul asupra rezultatului alegerilor locale, influența condițiilor economice, sociale, politice naționale şi internaționale asupra alegerilor locale.

Condiții de eligibilitate:

Sunt încurajate să participe tinere și tineri, cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârsta de până la 35 de ani, care sunt studenți sau studente la un program de masterat/doctorat în Științe ale Comunicării, Administrare Publică, Drept, Istorie, Științe Politice, Relații Internaționale sau alte domenii relevante cercetării – ex. Tehnologii Informaționale, Securitate, Pedagogie etc.

Vor fi selectați cinci cercetători și cercetătoare.

Buget și durată de implementare:

Proiectele de cercetare vor fi elaborate în perioada martie-octombrie 2023 și vor fi prezentate public în perioada noiembrie-decembrie 2023. Persoanele selectate vor primi o bursă unică de 5000 lei brut per participant/ participantă. Coordonatorii și coordonatoarele de proiecte sunt remunerați cu un onorariu de 5000 lei.

Dosarul de participare va cuprinde:

  • CV-ul (max. 2 pagini); 
  • Scrisoarea de motivare cu indicarea și argumentarea temei propuse pentru cercetare (max. 2 pagini); 
  • Lista publicațiilor/ participărilor la conferințe științifice, care să includă și link-uri active (max. 1 pagină); 
  • Numele, titlul, funcția, instituția și datele de contact (telefon mobil, e-mail) ale coordonatorului/coordonatoarei proiectului de cercetare. 

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 20 februarie 2023.

Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse. Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.

Adresa de expediere a dosarului

Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic la adresa,

Dr. Arina Kraijdan, arina.kraijdan@cicde.md și la adresa info@cicde.md cu menţiunea  „Concurs – CICDE Proiecte de Cercetare”. Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la numerele de telefon: 079405373, 068818143, 022260914.

Bursele de cercetare vor fi acordate în conformitate cu cerințele Regulamentului de acordare a burselor de cercetare.

Regulamentul de acordare a burselor de cercetare poate fi accesat AICI.pdf

Studiile ediţiilor anterioare ale concursului au fost editate şi pot fi consultate pe  https://cicde.md/index.php?pag=news&id=1250&l=ro