Director ExecutivDirector Executiv

Federatia Nationala a Fermierilor din Moldova anunta concurs pentru functia de Director Executiv al FNFM 
Termen limita de aplicare: 01 Iulie 2024
Pozitia: Director Executiv 

Tip contract: Contract Individual de munca 

Durata contractului este de 5 luni cu posibilitate de prelungire pe 2 ani

Limbi de lucru: Romana, Engleza, Rusa 

Termenii de referință: Manager, Federația Nationala a Fermierilor din Molodva

1. Context:

Federația Fermierilor din Moldova este o organizație obsteasca, non politica si non-profit dedicată promovării intereselor fermierilor, îmbunătățirii practicilor agricole și susținerii politicilor care sprijină agricultura durabilă și dezvoltarea rurală. Managerul joacă un rol esențial în supravegherea operațiunilor de zi cu zi și a inițiativelor strategice ale Federației.

 

2. Prezentare generală a postului:

Managerul se subordonează direct Presedintelui si Consiliului de administrație și este responsabil de asigurarea conducerii, asistentei și direcționării pentru a asigura funcționarea eficientă a Federației Fermierilor. Rolul sau implică gestionarea personalului, asigurarea legăturii cu părțile interesate si anume institutii statale, parteneri, donatori, asisgurarea comunicarii eficiente cu actotii interni si externi supravegherea programelor și punerea în aplicare a obiectivelor strategice si nu in ultimul rand asigurarea sustenabilitatii administrative si financiare a organizatiei. Toate acestea fiind relaizate cu suportul Consiliului de Administratie dar si echipa de implementare sau personalul FNFM.

3. Responsabilități cheie:

 • Planificare strategică: Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor strategice în conformitate cu misiunea și obiectivele FNFM
 • Management financiar: Gestionarea bugetului, resursele financiare și activitățile de strângere de fonduri pentru a asigura sustenabilitatea financiară a organizației.
 • Gestionarea programelor: Supraveghează planificarea, executarea și evaluarea programelor și proiectelor care vizează sprijinirea fermierilor, promovarea inovării agricole și stimularea dezvoltării rurale.
 • Implicarea părților interesate: Construirea și menținerea relațiilor eficiente cu membrii, agențiile guvernamentale, organizațiile partenere, donatorii și alte părți interesate pentru a promova interesele agricultorilor și ale Federației.
 • Gestionarea resurselor umane: Recrutarea, formarea, supravegherea și evaluarea personalului și a voluntarilor pentru a asigura o echipă capabilă și motivată.
 • Advocacy și reprezentare: Promovarea politicilor și inițiativelor care aduc beneficii fermierilor și reprezentarea intereselor Federației în cadrul forumurilor, reuniunilor și evenimentelor relevante.
 • Comunicare: Elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de comunicare pentru a crește gradul de conștientizare, pentru a implica părțile interesate și pentru a promova realizările și activitățile Federației Nationale a Fermierilor din Moldova.
 • Dezvoltarea capacitatilor institutionale: Furnizarea de sprijin pentru Consiliul de administrație, inclusiv pregătirea rapoartelor, organizarea de reuniuni și facilitarea proceselor decizionale. Pregatirea si aplicarea regulamentelor de functionare a FNFM si anume Ghid administrativf financiar, reguli de conduita, norme statutare etc. Elaborarea si Implementarea unui Proiect de suport institutional catre FNFM cu un buget anual care sa acopere necesitatile insitutionale si activitati conform Planului de lucru.
 • Gestionarea riscurilor: Identificarea și atenuarea riscurilor pentru organizație, inclusiv riscurile juridice, financiare, operaționale și de reputație.
 • Monitorizare și evaluare: Monitorizarea performanței programelor și proiectelor, colectarea date și pregătiți rapoarte pentru a evalua impactul și a informa procesul decizional.

4. Calificări:

 • Diplomă de licență în agricultură, economie, drept, administrarea afacerilor, dezvoltare rurală sau în domenii conexe. Se preferă o diplomă avansată.
 • Minimum 5 ani de experiență relevantă în management, de preferință într-o organizație non-profit, privat, institutii publice sau în sectorul agricol.
 • Abilități demonstrate de conducere, inclusiv gândire strategică, formare de echipe și abilități de luare a deciziilor.
 • Abilități excelente de comunicare, negociere și relaționare.
 • Abilități solide de gestionare financiară, inclusiv în ceea ce privește elaborarea bugetului, analiza financiară și colectarea de fonduri.
 • Cunoașterea problemelor agricole, a strategiilor de dezvoltare rurală și a proceselor de advocacy.
 • Experiență în gestionarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor.
 • Capacitatea de a lucra eficient cu diverse părți interesate, inclusiv fermieri, agenții guvernamentale, ONG-uri și donatori.
 • Experienta in gestionarea proiectelor in agricultura si Dezvoltare rurala
 • Stagii peste hotare in management, agricultura etc
 • Abilitati SMART, Key Performance Indicators,
 • Cunoașterea suitei Microsoft Office și a altor aplicații software relevante.
 • Cunostinte la nivel avandsat a limbilor – Engleza

 

5. Durată și remunerare:

Acesta este un post cu normă întreagă, cu un contract de 2 ani, care poate fi reînnoit în funcție de performanță și de disponibilitatea finanțării. Pachetul de remunerare va fi proporțional cu calificările și experiența.

 

6. Procesul de depunere a candidaturii: Se va aplica:

Candidații interesați ar trebui să trimită o scrisoare de intenție cu un succint plan de dezvoltare, un CV/CV și informațiile de contact

Adresa de email: fnfmoldova@gmail.com .
Termen limita: 1 iulie 2024