Centrul de Drept al Avocaților(CDA) angajează specialist domeniul egalitate de gen pentru unitatea de implementare din cadrul Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei.Centrul de Drept al Avocaților(CDA) angajează specialist domeniul egalitate de gen pentru unitatea de implementare din cadrul Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul postului:

Specialist domeniul egalitate de gen

Loc de serviciu:

Chișinău

Tipul contractului:

Contract de prestare de servicii 6 luni

Loc:

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei

Data publicării:

13 iunie 2024

Termenul limită de depunere a CV:

26 iunie 2024

Domenii-cheie ale responsabilității

 1. Asigurarea introducerii principiilor egalității de gen în legislația națională și acordarea de sprijin Ministerului în acest sens;
 2. Elaborarea proiectelor de legi, notelor informative, rapoartelor informative, puncte de repere, transpunerea directivelor UE;
 3. Coordonarea și realizarea acțiunilor din programele naționale ce țin de egalitatea de gen; dezvoltarea de măsuri pozitive pentru promovarea angajării femeilor și sprijinirea femeilor pentru revenirea la muncă după concediul de maternitate;
 4. Raportarea către structurile de specialitate asupra indicatorilor de asigurare a politicilor de egalitate de șanse de gen;
 5. Acordarea sprijinului Ministerului și instituțiilor din subordine în contextul dezvoltării de noi servicii sociale pentru îmbunătățirea politicilor de asigurare a egalității de gen
 6. Oferă suport în realizarea activităților direcțiilor din minister și Secretarei de Stat
 7. Colaborarea cu organizațiile internaționale

Calificări și competențe necesare:

Calificări academice:

 • Diplomă universitară.

Experiență și cunoștințe:

 • Experiența anterioară de lucru în domeniu
 • Bune abilități organizaționale și de gestionare a timpului.
 • Competență în Excel, Word, Power Point, utilizarea bazelor de date

Competențele:

 • Bune abilități analitice și bune abilități de comunicare orală și scrisă.
 • Capacitatea de a lucra eficient sub stres și în situații de criză.
 • Sensibilizarea culturală și de gen.

CDA se angajează să asigure diversitatea forței de muncă. Sunt încurajate să aplice femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, LGBTQI+, precum și refugiații și alte persoane care au dreptul legal de a lucra în Republica Moldova.

Vă rugăm să furnizați detalii în CV cu privire la angajările anterioare și două referințe.

 

Vă rugăm să trimiteți o scrisoare de intenție și CV-ul la law-center@cda.md . Solicitanții selectați vor fi contactați prin e-mail.