Centrul de Drept al Avocaților angajează specialist domeniul Armonizarea legislației cu aplicarea Directivelor UE în materie de protecție și asistență socială, part-timeCentrul de Drept al Avocaților angajează specialist domeniul Armonizarea legislației cu aplicarea Directivelor UE în materie de protecție și asistență socială, part-time

Centrul de Drept al Avocaților angajează specialist domeniul Armonizarea legislației cu aplicarea Directivelor UE în materie de protecție și asistență socială, part-time

Centrul de Drept al Avocaților(CDA) angajează specialist domeniul Armonizarea legislației cu aplicarea Directivelor UE în materie de protecție și asistență socială pentru unitatea de implementare din cadrul Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul postului:

Specialist domeniul Armonizarea legislației cu aplicarea Directivelor UE în materie de protecție și asistență socială

Loc de serviciu:

Chișinău

Tipul contractului:

Contract de prestare de servicii pina la 31.12.2024 cu jumatate de norma

Loc:

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei

Data publicării:

3 mai 2024

Termenul limită de depunere a CV:

10 mai 2024

În vederea accelerării procesului de pregătire pentru a corespunde criteriilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) și în contextul măsurilor urgente necesare care se impun a fi realizate pentru ridicarea nivelului de pregătire a țării și alinarea la legislația UE pe cele 33 capitole de acquis este necesar suportul unui specialist în domeniul asigurărilor sociale.        

Rolul funcției:

 1. Analiza cadrului legislativ în domeniul asigurării sociale al altor state membre UE și expunerea asupra oportunității transpunerii și implementării prevederilor acestuia în legislația națională;
 2. Elaborarea notelor analitice și tabelelor de concordantă asupra acquis-ul UE ce urmează a fi transpus în legislația naționala în domeniul securității sociale;
 3. Coordonarea sistemelor de securitate socială ale Republicii Moldova cu alte state prin elaborarea şi negocierea proiectelor de acorduri bilaterale în domeniul securitatii sociale;
 4. Studierea cadrului legislativ în domeniul securităţii sociale al altor state şi ale organizaţiilor internaţionale;
 5. Studierea sistemelor străine de securitate socială şi existenţa acordurilor bilaterale în domeniu ale altor state;
 6. Examinarea posibilității coordonării sistemelor de securitate socială al Republicii Moldova şi al altor state;
 7. Asigurarea pregătirii tehnică a vizitelor de lucru a părţilor omologe străine în vederea negocierii proiectelor de acord în domeniu.

Calificări și competențe necesare:

Calificări academice:

 • Diplomă universitară.

Experiență și cunoștințe:

 • Experiența anterioară de lucru în domeniu
 • Bune abilități organizaționale și de gestionare a timpului.
 • Competență în Excel, Word, Power Point, utilizarea bazelor de date

Competențele:

 • Bune abilități analitice și bune abilități de comunicare orală și scrisă.
 • Capacitatea de a lucra eficient sub stres și în situații de criză.
 • Sensibilizarea culturală și de gen.

CDA se angajează să asigure diversitatea forței de muncă. Sunt încurajate să aplice femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, LGBTQI+, precum și refugiații și alte persoane care au dreptul legal de a lucra în Republica Moldova.

Vă rugăm să furnizați detalii în CV cu privire la angajările anterioare și două referințe.

 

Vă rugăm să trimiteți o scrisoare de intenție și CV-ul la law-center@cda.md . Solicitanții selectați vor fi contactați prin e-mail.