Apel public de selectare a 6 facilitatori localiApel public de selectare a 6 facilitatori locali

RO: Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură asociativă formată din 36 de organizații de tineret, care promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicii de tineret.

CNTM în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor și adolescenților strămutați forțat prin educație formală și non-formală de calitate” anunță Apel Public de selectare a 6 facilitatori loacali din regiunile cheie: Cahul, Ocnița, Anenii – Noi, Ștefan – Vodă, Ungheni și Soroca.

Scopul acestui proiect este de a sprijini copiii și adolescenții strămutați forțat prin oferirea unei educații de calitate, atât formală, cât și non-formală, pentru a-i împuternici și a facilita integrarea lor în societate.

Printre responsabilitățile facilitatorului se numără:

  • Organizarea logistică.
  • Monitorizarea și evaluarea activității legate de profesori.
  • Identificarea și implicarea participanților.

Perioada de desfășurare: 25 zile lucrătoare.

Conținutul dosarului de aplicare:

  • Cv-ul aplicantului;
  • Scrisoare de motivare;
  • Oferta financiară pentru 25 de zile lucrătoare.

Vă rugăm să expediați oferta la adresa de e-mail: corespondenta@cntm.md, cu mențiunea în linia de subiect: Apel public de selectare a 6 facilitatori locali,  până la data de 10 mai 2024.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați persoana responsabilă, la adresa de e-mail: romeo.leapciuc@cntm.md sau la numărul 079841214.

*Această activitate este implementată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, finanțată de Agenția Norvegiană pentru Cooperare și Dezvoltare și susținută de Consiliul Norvegian pentru Refugiați – NRC, în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor și adolescenților strămutați forțat prin educație formală și non-formală de calitate”.

РУ: Национальный Cовет Молодежи Молдовы (CNTM) является ассоциативной структурой, состоящей из 36 молодежных организаций, которая продвигает права молодежи и представляет интересы молодежных организаций в процессе разработки, реализации и оценки молодежной политики.  

CNTM в рамках проекта „Расширение прав и возможностей вынужденно перемещенных детей и подростков посредством качественного формального и неформального образования” объявляет публичный призыв для выбора 6 местных фасилитаторов из ключевых регионов: Кагул, Окница, Анений-Ной, Штефан-Водэ, Унгень и Сорока.

Целью этого проекта является поддержка вынужденно перемещенных детей и подростков путем предоставления качественного образования, как формального, так и неформального, реализация информальных мероприятий, чтобы расширить их возможности и облегчить интеграцию в общество.

В обязанностей фасилитатора входят:

  • Организация логистики.
  • Мониторинг и оценка деятельности на локальных уровнях;
  • Выявление и привлечение бенефициаров.

Продолжительность работы: 25 рабочих дней.

Если вы заинтересованы в участии в этой инициативе, отправьте свое резюме,мотивационное письмо и финансовое предложение на адрес электронной почты: corespondenta@cntm.md с указанием в строке темы: “Открытый призыв к выбору 6 местных фасилитаторов”, до 10 мая 2024 года.

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с  Ляпчук Ромео, по адресу romeo.leapciuc@cntm.md  или по телефону 079841214.

*Эта деятельность реализуется Национальным Советом Молодежи Молдовы, финансируется Норвежским агентством по развитию и поддерживается Норвежским советом по беженцам – NRC, в рамках проекта „Empowering displaced children and adolescents through quality formal and non-formal education”