Federația Familiilor anunță prelungire tender de achiziționare servicii educator alfabetizare digitală și roboticăFederația Familiilor anunță prelungire tender de achiziționare servicii educator alfabetizare digitală și robotică

Beneficiar: AO  Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din Moldova  

AO Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din Moldova implementează proiectul „Dezvoltarea serviciilor de alfabetizare digitală și robotică la centrul de dezvoltare pentru copii „Poveste” din or. Anenii Noi”. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului “Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”.

CONTEXT 

Proiectul „Dezvoltarea serviciilor de alfabetizare digitală și robotică la centrul de dezvoltare pentru copii Poveste din orașul Anenii Noi”, are drept scop instruirea a 80 de copii cu vârsta 4-11 ani în domeniul alfabetizării digitale și roboticii (40 copii din familii social vulnerabile și 40 copii cu cerințe educaționale speciale).

În cadrul proiectului ne propunem suplinirea serviciilor de la Întreprinderea Socială - centrul de dezvoltare pentru copii Poveste, cu servicii noi, de alfabetizare digitală și robotică, prietenos și copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) din raionul Anenii Noi.

În acest context, AO „Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din Moldova” invită agenții comerciali din Republica Moldova să prezinte oferta de preț pentru achiziția serviciilor de educator alfabetizare digitală și robotică

Expertul va avea sarcinile să livreze activități de robotică pentru copii, respectiv: 

  • LEGO SPIKE Prime (4 – 8 ani)
  • Arduino (9 – 15 ani) 

Perioada de contractare va dura 15 luni, din data angajării.  

Dosarul de aplicare va conține:

  1. Oferta comercială, care va include prețul în MDL, TVA 0 (zero)  pe program; 
  2. Cv-ul persoanei fizice;
  3. Datele de contact:

Oferta trebuie să fie valabilă timp de 20 zile calendaristice din data încheierii tenderului. 

Data limită de depunere a ofertelor este 28 martie, 2024. Oferta trebuie completată în limba Română şi expediată prin e-mail la adresa ffuplm@gmail.com cu mențiunea “Ofertă de prețuri servicii educator alfabetizare digitală și robotică.

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Experiența ofertantului;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

 

Articol adaugat de: Eșanu Andrei